På årsmötet 4 april 2017 valdes följande personer till styrelsen.

Ordförande

Petter Frygnegård, Nordea

Ledamöter

Rolf Berndtson, Berndtson & Partner
Per-Olof Sandberg, Prolid
Christina Rydgren, Viaryd AB
Marcus Lindahl, Uppsala Universitet
Erik Månsson, MindShift Consulting
Jonas Brehmer, SAAB Kockums

Suppleanter

Robert Sickeldal, R Sickeldal Consulting
Marita Larsson, Pensionsmyndigheten
Ulrika Backeström, Region Norrbotten
Stefan Nordström, Rejlers