AGENDA

8.00: REGISTRERING OCH FRUKOSTMINGEL
8.30: FÖRELÄSNINGARNA BÖRJAR

8.50: Ami Hemviken – Innovativt ledarskap – från ord till handling

Ami Hemviken är idag Sveriges mest anlitade föreläsare inom ledarskap och kommunikation. Med humor och energi inspirerar hon sin publik till att våga utmana invanda beteenden och nå nya resultat. Med sin beteendevetenskapliga utbildning och sin bakgrund som projektledare tar hon sig an ledarskapets utmaningar men också glädjen i att få påverka och inspirera sina intressenter. En tydlig, målgruppsanpassat kommunikation är en av de viktigaste nycklarna till det innovativa ledarskapet. 

09.35-10.15 KAFFEPAUS

10.15: Per-Olof Sandberg och Christina Rydgren, Svenskt Projektforum – Leda i kaos

Per-Olof Sandberg och Christina Rydgren berättar om vilket ledarskap som behövs idag och i framtiden.

 

11.00: Ylwa Glismann, Installatörsföretagen – Att synliggöra värden genom certifiering

Ylwa Glismann berättar om ICPL –  Installationsbranschens Certifierade Projektledare en branschspecifik certifiering. Tillsammans med Svenskt Projektforum har Installatörsföretagen utformat en modul för att också pröva ledarskap och personliga egenskaper. Genom certifieringen blir installationsbranschens bidrag i samhällsbyggnadssektorn synligt och kan värderas. ICPL är resultatet av en utvecklingsprocess, en innovation.

 

På VVS Företagen/Installatörsföretagen har Ylwa arbetat som företagsrådgivare sedan 2007 och då också med centrala projekt som t.ex. ICPL.  Ylwa har även tagit fram branschens kvalitetssäkring av gymnasieskolor och vuxenutbildare som erbjuder VVS- och Fastighetsprogrammet. Kompetensförsörjning och utbildningsfrågor ligger henne varmt om hjärtat och går som en röd tråd genom hennes arbete på Installatörsföretagen.

 

11.40: Kay Kojer, Skatteverket – Digitala inkomstdeklarationen – trampa upp stigar där ingen har gått förut

Kay Kojer kommer att berätta om projektet med den digitala Inkomstdeklarationen från dåtid till nutid. Historien berättar också om de hinder man ställs inför när man trampar upp nya stigar där ingen har gått förut.

Kay har bl.a. ansvarat för utvecklingen av den digitala Inkomstdeklarationen som på många sätt har banat väg för annan utveckling inom skatteverket. Vidare har han varit skatteverkets talesperson också samt deltagit i flera utlandsuppdrag där skatteverket har hjälpt länders skatteverk i utvecklingsinsatser.

12.10-13.10 LUNCH

13.10: Ray Yee – The Future of Finance: AI in Focus

Ray led the product development of Nordnet’s robo advice solution, Robosave.  An innovative product that provides individuals with investment advice and portfolio management to help customers reach their financial goals.  He is also part of the Nordnet Ventures team, an initiative that finds innovative FinTech startup investment opportunities.  The presentation will cover artificial intelligence(AI) trends in financial services and how Nordnet is approaching it.

 Ray, has worked within FinTech internationally for many household names such as Klarna and Bambora. The focus has been on improving product development and customer value creation. At Klarna, he was Product Manager for Klarna’s credit risk underwriting and fraud detection services. While at Bambora, he worked with the product organization globally on improving ways of working.

13.55: Tomas Wolf, Innovation360 – Innovationsledarskap – verktyg för att skapa mer innovativa projektgrupper

Tomas Wolf kommer berätta om varför traditionella projektstyrningsmodeller inte fungerar när företag försöker bli mer innovativa. Vad är det som krävs för att bli ett innovativt företag, där idéer inte bara förblir idéer utan omsätts till kommersiella produkter? Och vad skiljer en projektgrupp som tillåter innovation och en som inte gör det?

 Tomas är VD på Innovation360 Consulting, en ledande metod- och strukturpartner som hjälper företag att bli bättre på innovation. Tomas har lång erfarenhet från både som projekt- och programledning, samt från innovationsstyrning och innovationsprocesser.

14.30-15.00 KAFFEPAUS

15.00: Märtha Rehnberg – Technological Intuition – The must-have skill of the Digital Era

You are in the midst of grasping the technology that is disrupting your organization. Most likely, you are investing in a portfolio of technologies to hedge against an exponential, digital and deceptive future. You are “Facing the Future”, stepping outside of the Matrix, and this makes you sleep at night. Are you now prepared for the reality you wake up to?

Märtha Rehnberg talks about ‘Technological Intuition’ as the new and ubiquitous skill needed to navigate key digital technologies related to Big Data and Artificial Intelligence. To this end, she also dives into industries that are in digital transformation to highlight some of the promises and perils that precisely depend on our ability to apply Technological Intuition.

Märtha Rehnberg is a technology optimist and critical thinker. With technology she believes we can solve the big
issues of our time, but widespread technological intuition is needed to unlock the promise and safeguard against the
peril of wrongful technology adoption. She has been selected as a ‘Leader of Tomorrow’ by the St
Gallen Symposium for three consecutive years, and profiled as a ‘FemTech Leader’ by Innotribe, the Carlisle &
Gallagher Consulting Group and the Digital Finance Institute.

16.10 TACK FÖR IDAG!

 Med reservation för ändringar. 

DAGENS MODERATOR- ANNA BELLMAN

Till anmälan