skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Kurs:

PPS Steg 1 – Grundläggande projektstyrning

Om utbildningen

Kursen ger dig förmåga att ta ansvar för styrning av ett projekt från start till slut, samt stöd för kommunikation och samspel med intressenter. Du får förmåga att bidra till lyckade projekt genom att teori varvas med  praktiska övningar, samt att kursen handleds utifrån verktyget PPS OnLine, där hela modellen finns förpackad.

Vill du veta mer?

Om TietoEVRYs utbildning? Klicka här>>

Specifikation av utbildningen

Utbildningens längd 3 dagar
Utbildningstimmar 21,3 timmar
– varav handledd tid 96 %
– varav självstudier 4 %
– varav praktisk tillämpning av godkända kompetenselement Totalt: 88 %
Ort där utbildning erbjuds Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Kalmar
Språk Svenska och engelska
Förkunskapskrav Inga
Ger grund för certifieringsnivå D, C och B-nivå
Övrigt om utbildningen Erbjuder företagsinterna omgångar

Vid en IPMA Certifiering tittar vi på individens kompetenser i projekt-, program- och portföljledning. Kompetenserna är indelade i tre områden: perspective (fokuserar på uppdragets syfte och bakomliggande strategi), people (handlar om kompetensen att arbeta med människor) och practice (är kompetensen att behärska metoder, verktyg och tekniker)

Under kompetensområdena finns totalt 28 underliggande kompetenselement (KE). Vi har tittat på i hur stor omfattning utbildningen ”PPS Steg 1 – grundläggande projektstyrning” går igenom dessa områden.

Beskrivning av IPMAs kompetensområden:
Perspective
handlar strategier och mål, hur projektet påverkas av eller påverkar omgivande faktorer såsom modell för styrning, standarder, intressenter, värderingar och kulturella faktorer.
People består av de personliga och sociala kompetenser som krävs för att framgångsrikt delta i eller leda ett projekt, program eller portfölj, exempelvis ledarskap, självinsikt etc
Practice består av kompetenser avseende metoder, verktyg och tekniker som används i projekt, program eller portföljer för att förverkliga framgång.


Back To Top