IPMA - En ledarskapscertifiering på riktigt

Sveriges största förening för projektledare - bli medlem

Projektcertifiering i fyra nivåer

A Group Of Friends Putting Their Hand One Over Another.

Bli medlem

Ta steget in i Sveriges projektvärld. Som medlem i Svenskt Projektforum är du en del av Sveriges största mötesplats för projektledare och får del av förmånliga medlemserbjudanden, tidning, nätverk mm.

 

Businesswoman In Front  Flipchart Leading Meeting

Certifiera dig

Kompetenta projektledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i lyckade projekt. Vill du ha ett kvitto på projektledningskompetens samtidigt som styrkor och svagheter synliggörs och skapar förutsättningar för fortsatt utveckling?

 

Kaboompics.com White Laptop Female Hand Note Pen Phone Desk 1024×683[1]

Evenemang

Vi erbjuder en mängd olika aktiviteter; certifieringar, nätverk, seminarier, frukostföreläsningar, studiebesök och stora event. Välkommen att utvecklas som projektledare!

 

People At Work In Their Office

PROJECT EXCELLENCE

Hur bra är ditt/ dina projekt? Genom utvärderingar vid olika faser under projektets gång kan du arbeta med ständiga förbättringar inom olika områden. Project Excellence-modellen bygger på IPMA’s globala standard; Project Excellence Baseline.  

Klubba

ÅRSMÖTE 2018

Den 12 april valdes ny styrelse till Svenskt Projektforum. Läs mer.

PVD 2018 Logo Positiv

PROJEKTVERKTYGSDAGEN 2018

Tema: Leda agilt.
 Det handlar om hjältarna som leder och samordnar arbetet med nya produkter och tjänster som skapar värde och åstadkommer förändring i en ständigt föränderlig miljö Platsen är Projektverktygsdagen 2018.

Partners