IPMA - En ledarskapscertifiering på riktigt

Sveriges största förening för projektledare - bli medlem

Projektcertifiering i fyra nivåer

A Group Of Friends Putting Their Hand One Over Another.

Bli medlem

Ta steget in i Sveriges projektvärld. Som medlem i Svenskt Projektforum är du en del av Sveriges största mötesplats för projektledare och får del av förmånliga medlemserbjudanden, tidning, nätverk mm.

 

Businesswoman In Front  Flipchart Leading Meeting

Certifiera dig

Kompetenta projektledare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i lyckade projekt. Vill du ha ett kvitto på projektledningskompetens samtidigt som styrkor och svagheter synliggörs och skapar förutsättningar för fortsatt utveckling?

 

Kaboompics.com White Laptop Female Hand Note Pen Phone Desk 1024×683[1]

Evenemang

Vi erbjuder en mängd olika aktiviteter; certifieringar, nätverk, seminarier, frukostföreläsningar, studiebesök och stora event. Välkommen att utvecklas som projektledare!

 

People At Work In Their Office

PROJECT EXCELLENCE

Hur bra är ditt/ dina projekt? Genom utvärderingar vid olika faser under projektets gång kan du arbeta med ständiga förbättringar inom olika områden. Project Excellence-modellen bygger på IPMA’s globala standard; Project Excellence Baseline.  

Klubba

ÅRSMÖTE 2018

Den 12 april välkomnar vi alla medlemmar till Svenskt Projektforums årsmöte. Årsmötet är föreningens viktigaste möte och öppet för alla medlemmar. Sista datum för motioner är 15 mars. Skickas till info@projektforum.se

Mer information om mötet kommer inom kort.

50 år Till Framsidan

SVENSKT PROJEKTFORUM 50 ÅR

1960-talet var spännande. Det är nu som den moderna projektformen börjar utvecklas. Visserligen har det alltid funnits projekt av olika karaktärer och storlekar och visserligen skrev Daniel Defoe, Robinson Crusoes ”pappa”, redan 1697 i sin bok ”An Essay upon Projects” om behovet av fler ”Projectorer – planläggare, projektmakare i samtidens England och deras roller för att åstadkomma förändring, utveckling och förbättring.

Partners