Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Svenskt Projektforum är en ideell förening för projektverksamhet och projektledare i alla branscher. Vi har sedan 1968 arbetat för att stärka projektverksamhetens roll och utveckla projektledning som yrke. Detta gör vi genom att vara en träffpunkt för erfarenhetsutbyte mellan personer som ansvarar för eller arbetar i projekt.

Vi är en medlemsförening med ca 2.000 medlemmar i Sverige. Vi är det ledande forumet för alla olika intressenter i projekt som projektägare, projektstyrgrupper, projektledare och projektmedlemmar. Föreningen är också medlem i IPMA – International Project Management Association, en paraplyorganisation för projektledarföreningar världen över. Tillsammans bildar vi ett nätverk med över 50 000 medlemmar i över 70 länder. Vi certifierar projektledare enligt IPMA:s system.

Vad gör vi?

Vi skapar nätverk 

 • Lokala och centrala nätverk, träffar, möten, seminarier, föredrag och AW.
 • Utlandskontakter med våra internationella samarbetspartners
 • Exklusiva nätverksgrupper

Vi informerar och påverkar

 • Information genom webb, nyhetsbrev och sociala medier.

Vi erbjuder förmåner

 • Rabatt på certifieringar
 • Rabatt på utbildningar
 • Rabatt på våra egna samt externa evenemang

Vi delar ut

 • Utmärkelsen Årets Projektledarbok

Vår vision

Svenskt Projektforum vill vara mötesplatsen för Sveriges projektledare.

Vår mission

Svenskt Projektforum ska verka för:

 • Att utveckla samhället genom effektiva, lönsamma och värdeskapande projekt
 • Att lyfta fram projekt som arbetsform och projektledning som kärnkompetens
 • Att främja ledarskap, forskning och utbildning i projektsektorn

Vår värdegrund

Vi är opartiska, värdeskapande och inkluderande


Historia

1960-talet: Projekt som arbetsform introduceras i Sverige. 1968 bildas föreningen Nätplan.
1970-talet: Projektarbetsformen utvecklas. Nätplans roll förändras och anpassas till utvecklingen. 1970 ändras föreningens namn till Projektplan.
1980-talet: Utvecklingen går vidare, projekt som arbetsform har blivit en vital del av verksamheten i företag och organisationer.
1990-talet: Föreningen bytte namn 1991 till Svenskt Projektforum. Projektet som arbetsform integreras mer i verksamheten och sammankopplas med t ex kvalitet och ledarskap.                                                                                                                                                                                                                                2018: Föreningen firar 50-års jubileum

Så här började det>

Föreningens stadgar>


Vi är en del av ett internationellt sammanhang

Svenskt Projektforum är medlem i IPMA – International Project Management Association, en paraplyorganisation för projektledarföreningar världen över. Tillsammans bildar vi ett nätverk med över 50 000 medlemmar i över 70 länder. Som medlem i Svenskt Projektforum får du därför tillgång till ett stort internationellt nätverk. Du får rabatt på:

 • IPMAs årliga världskongress
 • Internationella konferenser
 • Publikationer

IPMA delar också ut priser till framgångsrika projektledare och forskare inom ämnet.

Läs mer om IPMA på www.ipma.world.


Samarbete i Norden

Vi är också en del av NORDNET – de fem nordiska projektledarföreningarnas nätverk:

 • Samarbetet startade i början av 1980-talet
 • varje år anordnas konferensen NORDNET, som turnerar mellan de fem nordiska länderna.
 • Samordning av arrangemang och marknadsföring, distribution av tidningar
 • föreningarna har en gemensam utveckling av material för certifiering enligt IPMA.

Läs mer om IPMAs medlemsföreningar i Danmark, Finland, Norge och på Island här:

DanmarkFinlandNorgeIsland

Back To Top