skip to Main Content

Svenskt Projektforum är en ideell förening för projektverksamhet och projektledare i alla branscher. Vi har sedan 1968 arbetat för att stärka projektverksamhetens roll och utveckla projektledning som yrke. Detta gör vi genom att vara en träffpunkt för erfarenhetsutbyte mellan personer som ansvarar för eller arbetar i projekt.

Vi är en medlemsförening med ca 2.000 medlemmar i Sverige. Vi är det ledande forumet för alla olika intressenter i projekt som projektägare, projektstyrgrupper, projektledare och projektmedlemmar. Föreningen är också medlem i IPMA – International Project Management Association, en paraplyorganisation för projektledarföreningar världen över. Tillsammans bildar vi ett nätverk med över 50 000 medlemmar i över 70 länder. Vi certifierar projektledare enligt IPMA:s system.

Vi är aktiva på Linkedin, Facebook och Twitter. Svenskt Projektforums LinkedIn-grupp har idag över 4.000 medlemmar, vilket visar att det finns ett stort intresse och engagemang för projektledning i Sverige.

Vår vision

Svenskt Projektforum – FÖR ETT BÄTTRE PROJEKTSVERIGE

Vår mission

Svenskt Projektforum ska verka för:

 • Att utveckla samhället genom effektiva, lönsamma och värdeskapande projekt
 • Att lyfta fram projekt som arbetsform och projektledning som kärnkompetens
 • Att främja ledarskap, forskning och utbildning i projektsektorn

Vad gör vi?

Genom att vara medlem i Svenskt Projektforum stödjer och påverkar du utvecklingen av projekt som arbetsform och därmed också utvecklingen inom många områden.

 • Vi är en medlemsförening med nätverk och seminarier
 • Vi arrangerar konferenser – minst två större arrangemang varje år
 • Vi delar ut ett litteraturpris  – Årets projektledarbok
 • VI försöker främja och lyfta fram  forskning inom projektområdet
 • Vi IPMA-certifierar projektledare
 • Vi certifierar Agilt ledarskap
 • Vi mäter projekt genom Project Excellence
 • Opinion och bevakning av projektområdet

Historia

1960-talet: Projekt som arbetsform introduceras i Sverige. 1968 bildas föreningen Nätplan.
1970-talet: Projektarbetsformen utvecklas. Nätplans roll förändras och anpassas till utvecklingen. 1970 ändras föreningens namn till Projektplan.
1980-talet: Utvecklingen går vidare, projekt som arbetsform har blivit en vital del av verksamheten i företag och organisationer.
1990-talet: Föreningen bytte namn 1991 till Svenskt Projektforum. Projektet som arbetsform integreras mer i verksamheten och sammankopplas med t ex kvalitet och ledarskap.                                                                                                                                                                                                                                                                   2018: Föreningen firar 50-års jubileum


Vi är en del av ett internationellt sammanhang

Svenskt Projektforum är medlem i IPMA – International Project Management Association, en paraplyorganisation för projektledarföreningar världen över. Tillsammans bildar vi ett nätverk med över 50 000 medlemmar i närmare 60 länder. Som medlem i Svenskt Projektforum får du därför tillgång till ett stort internationellt nätverk. Du får rabatt på:

 • IPMAs årliga världskongress
 • Internationella konferenser
 • Publikationer

IPMA delar också ut priser till framgångsrika projektledare och forskare inom ämnet.

Läs mer om IPMA på www.ipma.world.


Samarbete i Norden

Vi är också en del av NORDNET – de fem nordiska projektledarföreningarnas nätverk:

 • samarbetet startade i början av 1980-talet
 • varje år anordnas konferensen NORDNET, som turnerar mellan de fem nordiska länderna.
 • Samordning av arrangemang och marknadsföring, distribution av tidningar
 • föreningarna har en gemensam utveckling av material för certifiering enligt IPMA.

Norge: Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP)
Danmark: Dansk Projektledelse
Finland: Project Management Association Finland (PMAF)
Island: Project Management Association of Iceland

Back To Top