Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

IPMA är förkortning för International Project Management Association, en internationell samarbetsorganisation för nationella projektledarföreningar. Svenskt Projektforum representerar IPMA i Sverige.  IPMA’s internationella certifieringsprogram finns på 4 nivåer och är en internationell ledarskapscertifiering för yrkesaktiva inom projektområdet.

Svenskt Projektforums IPMA-certifiering är en validering av din aktuella kompetens. Genom en certifiering får du som projektledare, programledare och portföljledare ett försprång på arbetsmarknaden, ett vidgat nätverk och ett kvitto på din kompetens som är internationellt erkänt. Certifieringen stödjer kompetensutveckling i alla branscher och i alla typer av projekt.


Vilken nivå passar dig?

IPMA:s certifieringssystem har fyra nivåer och tre domäner. Det är möjligt att gå direkt till den nivå som matchar din kompetens utan att först klara underliggande nivåer. En IPMA Certifiering ställer krav på erfarenhet (utom nivå D) och komplexitet i projekt, program eller portfölj. Läs mer under respektive nivå.

Här kan du läsa mer om certifieringsprocessen för de olika nivåerna.


IPMA Registrerade utbildningar

Svenskt Projektforum behöver vara en obereoende part för att kunna genomföra IPMA-certifieringar. Sedan våren 2011 finns konceptet IPMA Registering – ett system för att verifiera innehållet i projektledarutbildningar utifrån IPMAs internationella ramverk för kompetens i projektledning.
IPMA registrerade utbildningar ›

Utbildning inför certifiering

Vill du utbilda dig inför en certifiering kan du vända dig till de utbildningsföretag som finns i vår kurskalender för att bättra på dina kunskaper. En sådan utbildning utgör dock ingen garanti för att bli godkänd på certifieringen.
Kurser ›


IPMA:s internationella databas

Efter du klarat din certifiering kommer du att registeras i IPMA:s internationella databas där du kan visa upp ditt certifikat och nivå för kunder och arbetsgivare och bevisa din kompetens inom projektledning.
https://www.ipma.world/individuals/certification/database-of-certified-professionals/


Kommande certifieringsomgångar

Klicka på omgången för att se mer information och viktiga datum för introduktion, workshop, intervju och prov.

Back To Top