Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Self-Service av data

I vår digitala och data-rika värld är det en alltmer central projektkompetens att identifiera, strukturera…

Läs mer

AI och projektledning

Kommer AI på sikt att förändra projektledarrollen? Svaret på den frågan är utan tvekan ja,…

Läs mer

Rapport från årsmötet 

Den 10 april genomfördes Projektforums årsmöte, online och i våra lokaler på Olof Palmes Gata.…

Läs mer

Möt Projektforums nya styrelsemedlemmar

Efter årsmötet den 10 april röstades tre stycken nya medlemmar in i Svenskt Projektforums styrelse.…

Läs mer

Definition: Makt & Inflytande

Kompetenselementet “makt och inflytande” handlar om att ha förmågan att upptäcka och förstå individers och…

Läs mer

Har du makten att påverka?

Begreppet makt har sagts vara lika viktigt för samhällsvetenskapen som begreppet energi är för fysiken.…

Läs mer

Frigör kraften ur feedback

Lär dig hur du kan börja använda feedback skarpare som ett av dina viktigaste verktyg!…

Läs mer

Intressentanalys

Projektledning är en komplex disciplin som involverar att hantera resurser, tid, och människor för att framgångsrikt…

Läs mer

IPMA Global Research Fellowship

IPMA tillkännager starten av Global Research Fellowship, en ny hederskategori som är utformad för att…

Läs mer

9 punkter för ett gott ledarskap: Så är en bra chef

Under närmare 30 år har Chef bevakat ledarskapsfrågor och nedan sammanfattas lärdomar för vad som…

Läs mer
Back To Top