60% av misstagen i projekt är interna

Vi är alla projektledare på ett eller annat sätt! Vi är alla inblandade i ett eller flera projekt dagligen, många människor att hålla reda på / engagera, mycket arbete som hamnar på ditt skrivbord. När vi tittar på PricewaterhouseCoopers studie,…

Läs mer

Årets projektledarbok 2018 utsedd

Sedan 2008 har Svenskt Projektforum delat ut priset Årets Projektledarbok till den svenske författare som juryn ansett vara bäst under aktuellt år.  Juryn (sju personer) läser och bedömer varje bok utifrån hur aktuell och användbar den är. Det räcker inte…

Läs mer

Trevligt Årsmöte 2019

Den 11 april ägde föreningens årsmöte rum. Vi bjöds först på ett inspirerande seminarium av Jean Christian Jacobsen under den spännande rubriken: ”Skörstarkt ledarskap- att svara an på människor, världen och behoven”. Jean Christian är Verksamhets-, process och förändringsledare på…

Läs mer

20 i topp – det värderas mest hos projektledare

Projektledarnas framtid är ljus! utbildning.se har granskat 400 jobbannonser för att hitta de mest efterfrågade och aktuella egenskaperna hos projektledare. Här följer de egenskaper arbetsgivare efterfrågar hos projektledare inom media och film, reklam, IT samt bygg och anläggning. Pernilla Lundin.…

Läs mer

Studie om PMO och framgångsrika projekt

Företag och organisationer är ständigt på jakt efter nya modeller och metoder som kan bidra till mer framgångsrika projekt. En av de mer framstående satsningarna är upprättandet av ett projektkontor, Project Management Office (PMO). Ett projektkontor kan ha en rad…

Läs mer

IPMA D-certifiering i Jönköping

Svenskt Projektforum IPMA-certifierar i Sverige. Certifieringen är en validering av din kompetens i projekt och ger dig ett försprång på arbetsmarknaden, ett vidgat nätverk och ett internationellt kvitto på din kompetens. Certifieringen stödjer kompetensutveckling i alla branscher och i alla typer…

Läs mer

Nätverksträff om Kommunikation

Nätverk Väst träffades idag och vi lyssnade till Jennys Sörling, projektledare och kommunikationsstrateg. Ett gott råd är att börja med intressenterna. Identifiera vilka intressenterna är, hur de påverkar ditt projekt eller hur de påverkas av ditt projekt. Styr därefter din…

Läs mer

Recertifiering IPMA D

Ditt IPMA-certifikat måste förnyas vart femte år så att du fortfarande kan kalla dig IPMA certifierad. Genom att förnya ditt certifikat fortsätter du också att presenteras på IPMAs webbplats. Genom att delta i re-certifieringen blir du uppdaterad vad som är…

Läs mer

Forskning – Stress i projekt

Projekt används för att generera innovation, lösa komplexa problem och genomföra organisatoriska förändringar. Projektarbete kan dock vara stressigt, korta tidsfrister och negativ påverkan på produktiviteten. Denna studie utförs av ett team av forskare från Handelshögskolan vid Högskolan i Agder, Kristiansand,…

Läs mer

Framtidens projektledning

Vad kommer projektledningens framtid innebära? Vi tänker realtidssamarbete, avancerad resurshantering, och rapportering samt alla projekt på en central plats som projektledningens framtid. Vad händer om vi redan är där? Ta reda på mer, i denna interaktiva PointDrive av Microsoft > …

Läs mer