skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

 

Svenskt Projektforums Kansli

 

Ulrika Lingslunde
Verksamhetschef

Tel: 08-22 14 13
E-post: ulrika.lingslunde@projektforum.se


Certifiering

Frågor om certifiering
certifiering@projektforum.se

Tel: 08-22 14 13

Emely Ekdahl
Föreningskoordinator

E-post: emely.ekdahl@projektforum.se

Per-Olof Sandberg
Certifieringsansvarig

E-post: per-olof.sandberg@projektforum.se


Marknad och samarbeten

Pia Lundgren
Marknadschef

Tel: 08-22 14 13
E-post: pia.lundgren@projektforum.se

 

 

Svenskt Projektforums styrelse >

 

Läs om vår GDPR policy här >

 


Back To Top