skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Sedan mars 2011 finns IPMA-Registrering i Sverige. Systemet finns redan i ett flertal av IPMAs (International Project Management Association) medlemsländer. Registreringen följer en kvalitetsprocess uppsatt av IPMA för kartläggning och verifiering av utbildningens innehåll.

Det finns åtta företag som har genomgått en IPMA-registrering i Sverige.

Astrakan
CANEA
LC2
Ledarskap och Projekthantering
Lexicon
Projektengagemang
Semcon
Tieto PPS

Syftet med IPMA-registreringen är bland annat att gemensamt höja kunskapen om projektledning, stärka utbildningens varumärke samt stimulera utvecklingen av utbildningen.
En registrerad utbildning är kartlagd vad gäller längd, innehåll, utbildningsmetod och den effekt utbildningen förväntas ge på deltagarens kompetensnivå. Kartläggningen är verifierad av Svenskt Projektforum. En registrering kan ses som en varudeklaration granskad av en oberoende part. Ett av de främsta målen med registreringen är att göra det enklare för företag och individer att välja rätt utbildning.

IPMA-registreringen är anpassad både för kurser samt program, dessa skall erbjuda utbildning inom projektkunskap. Utbildningsföretaget får tillgodoräkna kurser upp till 60 timmar, allt över 60 timmar räknas som program. Innehållet för både kurs och program skall inkludera olika träningsmoduler så som; självstudier, handledarledda studier samt praktik. Det är obligatoriskt att utbildningsföretaget har genomfört sin kurs eller program minst en gång, detta för att registreringen skall kunna genomföras.

En IPMA-registrering gör att utbildningsarrangörerna kan redovisa innehållet i utbildningarna med referens till IPMA:s ramverk för kompetens i projekt. Kontakta Svenskt Projektforum för mer information.

Lista på företag som erbjuder IPMA-registrerade utbildningar

 

 

 

Back To Top