Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

10 egenskaper hos bra ledare

2008 lanserade ett internt team på Google Project Oxygen – en insats för att avgöra vad som gör en chef bra på Google. Från denna forskning identifierades åtta beteenden som är vanliga bland högpresterande chefer, dessa införlivades i chefsutvecklingsprogram. Genom att publicera och utbilda chefer på dessa åtta beteenden såg vi en förbättring av ledningen på Google och teamresultat som omsättning, tillfredsställelse och prestanda över tid.

Men i takt med att Google växte i storlek och komplexitet ökade även kraven på chefer och ledare. Från resultaten av medarbetarundersökningar kom fakta om vad ”Googlers” ville se tex effektivare samarbete inom organisationen. Så tog Google en andra titt på forskningen, och ”Googlers” feedback och ytterligare två egenskaper adderades.

Här är de tio bästa egenskaperna hos en bra ledare (nummer 9 och 10 är nytillkomna):

  1. Är en bra coach – De guidar sina team och delar insikter. Ställ frågor, ge inte svar. Lägg tid och energi på att få medarbetare att växa.‍
  2. Stärker teamet utan micromanagement – Visa tillit och tillhandahåll de verktyg som deras medarbetare behöver och möjliggör flexibla scheman och arbetsmiljöer.
  3. Är inkluderande – skapar trygghet i teamet. Skapa en miljö där teamet är trygga att ta risker och dela sina tankar. I en arbetsgrupp där ingen blir dömd på förhand vågar medarbetare ta initiativ även om det skulle leda till misstag. ‍
  4. Är produktiv och resultatorienterad – De bästa tränarna gör laget bättre. De är inte rädda för att kavla upp ärmarna och hjälpa till, och det motiverar alla i teamet.
  5. Är duktiga på kommunikation – De bästa ledarna är bra lyssnare. Förstår sitt team och visar empati.
  6. Stödjer karriärutveckling och ger feedback – uppmuntrar sina medarbetare att nå sina mål genom att vara tydlig med vad som förväntas för att nå dem – vilket motiverar till bättre prestationer. De är inte rädda för att ge konstruktiv feedback för att alla ska fortsätta utvecklas.
  7. Har en tydlig vision och strategi – utan mål vet ingen vilken väg som är den rätta. Bra ledare vet exakt var teamet är just nu, vart de är på väg, och vad de behöver göra för att komma dit.
  8. Har viktiga kompetenser för att hjälpa till att ge råd till teamet – Bra ledare förstår teamets jobb, inklusive deras dagliga uppgifter och utmaningar. ‍
  9. Samarbetar effektivt – Bra chefer arbetar för företagets bästa som helhet och uppmuntrar sina team att göra detsamma.
  10. Vågar fatta beslut – Bra ledare är inte impulsiva, men de måste kunna fatta beslut snabbt. Tar alltid in flera aspekter i sina beslut men kan hålla sin linje även om den blir ifrågasatt.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top