Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

10 viktiga klokfaktorer hos framgångsrika ledare

Svante Randlert har i sin bok ”Klokfaktorerna” samlat visdom från 100 av Sveriges toppchefer. Genom intervjuer har han identifierat tio viktiga egenskaper som framgångsrika ledare delar. Bland dessa är förmågan att vara empatisk, beslutsam, innovativ, teamorienterad och effektiv på att prioritera.

Han betonar att framgång som ledare handlar om att jobba med, för och genom människor. Han ser detta som ett nytt sätt att leda, där chefen finns till för sina medarbetare. Boken är baserad på över 100 timmar av intervjumaterial som har analyserats med hjälp av AI, vilket gör den till en empiriskt grundad guide för ledarskap.

Genom att vara närvarande, reflektera över tidigare erfarenheter och ständigt utveckla sina färdigheter kan ledare skapa en positiv och effektiv arbetsmiljö. ”Klokfaktorerna” erbjuder konkreta råd och insikter för alla som vill förbättra sitt ledarskap och göra en verklig skillnad i sina organisationer.

Varför skrev du boken?

”Det är så många ledare som funderar på vad som är gemensamt för dem som gör skillnad. Det pratar man om på Chefdagen men sedan åker man hem och så går det ett år. Jag ville undersöka – vad är det klokaste som de kloka har gjort? Jag ville identifiera vilka förmågor som förenar de mest framgångsrika. Jag lät analysföretaget Verian gå igenom mina poddintervjuer, både med hjälp av AI och mänskliga analytiker. De kunde identifiera tio gemensamma nämnare, tio klokfaktorer.”

Hur hoppas du att man ska använda boken?

”Jag vill att man ska få både vad:et och hur:et, en kokbok med recept för framgång. Sedan är det upp till läsaren att vara kocken. Vi har kartlagt de förmågor som sticker ut och rankat efter hur många procent av de intervjuade som lyfter fram dem. Men vi har också tagit reda på hur de framgångsrika ledarna gör. ”

Kan en enda chef förena alla de här klokskaperna?

”Ja, det handlar om tio förmågor som faktiskt gör skillnad och som man kan träna på. Vi blir ju bra på det vi tränar. Dessa är inte något man föds med utan något man övar upp. Dessutom är det inte tio stuprör utan alla förmågorna hänger ihop.”

Var det något som särskilt slog dig i arbetet med boken?

”Något jag blev väldigt glad för är att majoriteten av de viktigaste klokfaktorerna är mjuka förmågor, mellanmänskliga attribut. I dag pratar vi mycket om high tech, men inte tillräckligt om high touch. Det finaste är ju att bry sig och visa medmänsklighet.”

Varför är det finast?

”De som är kloka inser att ledarskap är att andra ska vilja och kunna skapa. Som ledare arbetar vi ju för, genom och med människor.”

Är det någon klokfaktor som du vill lyfta fram lite extra?

”Den femte förmågan, som vi döpt till Bortprioriteraren, är kanske något som många inte lever efter tillräckligt. Din absolut viktigaste to-do-list som chef är din not-to-do-list.”

Svante Randlerts 10 klokfaktorer hos framgångsrika ledare

  1. Medmänniskan. Var en medmänniska och var bra på att visa mellanmänskliga attribut. Det är när vi bryr oss om medarbetarna i organisationen, som medarbetarna i organisationen bryr sig om organisationen.
  2. Beslutsfattaren. Ta fler och mindre beslut snarare än färre och stora.
  3. Förbättraren. Möjliggör så att människorna omkring dig kan bli bättre i dag än igår. För när medarbetarna blir bättre, då blir organisationen bättre.
  4. Gruppskaparen. Ordet ledarskap betyder att leda så att andra ska vilja och kunna skapa. Ingen är stark ensam och den bästa gruppen är där alla vill och har möjlighet att skapa. Problem löser man bäst tillsammans.
  5. Bortprioriteraren. Hälften så mycket blir dubbelt så bra. Ta bort de arbetsuppgifter som inte är viktigast och de som du inte kan påverka. Lägg mer fokus på det som ger störst effekt på minst insats.
  6. Relationsförädlaren. Värdefulla relationer är relationer med värden i. Hur värdefull är jag för människorna omkring mig? Det är viktigt både för att få folk att vilja stanna på arbetsplatsen och för att ha lojala kunder.
  7. Kommunikatören. Kommunicera på ett tydligt sätt som skapar trygghet. Tydlighet skapar trygghet. Otydlighet skapar otrygghet.
  8. Självkännaren. Var trygg och tro på dig själv. Du behöver både ha en bra självkänsla, självinsikt och självförtroende.
  9. Spanaren. Fyren är en bra metafor. Oavsett storm står den stadigt. Den har lampor som snurrar 360 grader, den ser vad som händer omkring både i omvärlden och i närheten. Hur mår medarbetarna omkring dig? Vad vill kunden ha imorgon som den inte ville ha igår?
  10. Välbefinnaren. Hur ofta återhämtar du dig? När vi mår bra möjliggör vi att det kan gå bra. Det mesta som inte underhålls går sönder över tid.

Källa: C.Hansson. chef.se (2024). https://chef.se/artiklar/10-viktiga-klokfaktorer-hos-framgangsrika-ledare/

Författare: Joacim Öhman

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top