Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Hej Norrland!

21 november samlar vi projektledare i norra Sverige.

Projektnätverk Norr är ett initiativ från några av våra medlemmar. Tanken är att skapa ett projektnätverk för människor som arbetar med projekt i norra Sverige och anordna träffar i Kiruna och Luleå fyra gånger per år för att utbyta erfarenheter mellan varandra. På träffarna har vi seminarier och workshops och diskuterar aktuella ämnen. Projektnätverket är öppet för alla som är medlemmar i Svenskt Projektforum

På den första träffen 21 november på Luleå Tekniska Universitet kommer vi diskutera ramarna för projektnätverket, men också ha en gästföreläsning.

Läs mer och anmäl dig till första träffen i Luleå 21 november

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top