Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektvägen är karriärvägen

Projektledaren Stina har precis fått frågan om hon vill bli chef för en utvecklingsgrupp. Svaret var: ”Tack, men nej tack”. Linjechefsrollen känns lite 1900-tal och Stina ville ha större utmaningar. Men hur många skulle svara som Stina våren 2015?

Det finns andra som kan jobba med Lean-processer, personalärenden och att successivt bli lite bättre i morgon på det vi redan gör idag. Jag vill så mycket mer! Jag vill utmana mig själv, jobba med olika människor i varje uppdrag och driva de högriskprojekt som den blixtsnabba teknikutvecklingen kommer ge oss. Jag vill såklart vara projektledare och minimera repetitiv administration. Jag vill dessutom göra karriär och ser projektledarrollen som det bästa sättet att synliggöra mina ledaregenskaper.”

Hur många skulle svara som Stina våren 2015? Alldeles för få. Det finns flera orsaker till det. En av de viktigaste är att många reflexmässigt ser linjechefsrollen som den ”riktiga” karriärvägen – framförallt hos den äldre generation som idag tillhör toppcheferna inom företagsledningar i allmänhet och HR i synnerhet. Vem har inte hört kommentaren ”Rollen medför inte något personalansvar så lönen kan maximalt bli …”?

Men var det verkligen en skicklig linjechef som var en hejare på att sätta löner som skapade Google, Skype eller världens första smartphone eller digitalkameror? Djupt rotade föreställningar tar lång tid att påverka, och vi ser fortfarande många organisationer som inte förstår att projektledarna är morgondagens viktigaste ledare.

Det finns till och med organisationer som rent organisatoriskt cementerar fast projektledarna allra längst ner i organisationen. Självklart stannar inte skickliga projektledare kvar i såna miljöer. Men hur ser då morgondagens utmaningar ut?

Det intressanta med den tid vi lever i är att vi inte har någon aning – inte ens på ett års sikt. På sätt och vis har marknaden förstått det för länge sen och det känns naturligt att många konferenser de senaste två åren haft temat disruptive, det vill säga omstörtande. Men om vi nu till och med försöker planera för omstörtande omvärldsförändringar, hur kommer det sig att vi inte är bättre på attlyfta fram och utveckla de ledare som är kapabla att driva omstörtande förändringar utan i stället premierar de som fokuserar på dagens verksamhet och morgondagens omorganisation av linjen?

Som tur är finns det goda förebilder. Inom till exempel Ericsson finns idag en karriärväg för projektledare i form av en femstegstrappa vars sista steg är Principalnivån där man inom affärsområdet Radio kan driva miljardprojekt med stor affärspåverkan. Jan Clausen, med drygt 30 års erfarenhet från Ericsson, är ett exempel på en erfaren ledare som alternerat mellan projektledar- och linjechefsroller och som nu är programledare.

Jan pekar också på de senaste tio årens trend att de ledaregenskaper som skickliga projektledare har efterfrågas på högre chefsnivå och att respekten för projektledarrollen på Ericsson är stor idag. Vems ansvar är det då att se till att svenska företag och organisationer får upp ögonen för den accelererande vikten av skickliga projektledare? Självklart är det allas ansvar men vi som idag är verksamma som projekt- och programledare, projektkontorschefer eller som aktiva i intresseorganisationer för projektledning har ett särskilt ansvar för att synliggöra det vi själva redan tycker oss ha förstått: att projektledning är ledarskapets sprintgren, och en avgörande konkurrensfaktor
på en snabbrörlig marknad.

De allt snabbare omvärldsförändringarna gör i och för sig att omfokuseringen från linje till projekt tvingas fram automatiskt. Frågan är bara vilka företag som kommer tvingas med på sluttampen för att överleva och vilka som tar täten redan nu och blir morgondagens vinnare.

Text: Erik Sjöberg. Vd på Moment. Moment är ett konsultföretag inom bland annat projektledning, projektkontor, styrgrupper och rekrytering.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top