Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Agilt mer än bara scrum

Scrum eller Kanban? En helt naturlig fråga utvecklare emellan. Sedan är det inte ovanligt att de suckande beklagar sig över att organisationen omkring dem arbetar enligt den ökända Waterscrum- fall metoden.

Att beställare, projektledare och styrgrupper agerar precis som tidigare och att endast kodknackning och systemutveckling ska genomsyras av anpassningsförmåga. Dock har resan mot det agila paradiset börjat i de fl esta organisationer. ”Spotify” säger någon och övriga nickar instämmande. För många går resan via organisationsscheman, rollbeskrivningar och processer. En trygg, snitslad bana. Med ett antal år som konsult och projektledare inom IT-branschen skulle jag dock vilja påstå att agilt arbetssätt handlar om attityd. Och att många av oss använt verktygen länge av rena överlevnadsskäl. När inget annat fungerat. Agilt passar helt enkelt bra när man arbetar i förändringens informationsvacuum. Där man får treva sig fram och se vad som händer. Göra fel och lära sig. När långsiktigt mål, nytta och risker är de enda tydliga vägskyltarna. Processer och mallar är ju utmärkt när man vill upprepa något på ett optimalt sätt. I den agila världen händer saker ofta för första gången, varför samverkan och anpassning istället är honnörsord. Detta gör ledaren extra viktig för att styra om organisationen. ”Barn gör inte som du säger, de gör som du gör” har många föräldrar fått höra. Kloka ord. Så, satsa på att utbilda och om möjligt certifi era ledarna inom agilt ledarskap. Det kommer att löna sig.

OLOF ROSENGREN, Projektledare Trafikverket, IPMA-B

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top