Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Antifragilitet

Författaren Nassina Nicholas Taleb  har i sin bok ”Antifragilitet: om sånt som gynnas av oordning” myntat begreppet antifragil.

Något förenklat kan man beskriva att teorin går ut på när saker går sönder blir de starkare. Motsatsen till fragil borde kanske vara robust, men finns det något däremellan? – Antifragil? Man kan  dra parallellen till fysisk träning, som först bryter ned muskeln för att sedan bygga upp den igen. När vi tränar övar vi alltså på att bli mer antifragila.

Taleb menar att det är nödvändigt med påfrestningar och kriser, eftersom det oväntade tvingar oss att tänka om och tänka i nya banor. Vi till och med växer i kaos om accepterar att världen gungar. Vi blir helt enkelt bättre av att utsättas för utmaningar och svårigheter. Mycket i vårt samhälle bygger på att vi alltid ska kunna förutsäga när saker och ting sker, men det gör oss också sårbara när oförtsedda händelser inträffar som pandemin eller kriget i Ukraina.

Inom IT-världen är antifragilitet ett känt begrepp. IT system är utvecklade för att klara både väntande och oväntade störningar. Ibland pratar vi om resiliens – förmågan att hantera och överleva motgångar. Antifragilitet går ett steg längre. Krisen ska inte bara överlevas utan också skapa en stabilare organisation efteråt.

Så genom kriser reser sig organisationen förhoppningsvis och är då lite starkare än den var innan!

 

 

 

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top