Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Arbetslivet 2030

Hur ser arbetslivet ut 2030? 1000 tjänstemän har deltagit i en Novus undersökning på uppdrag av Sodexo.

Resultat av undersökningen:

 • Andelen tjänstemän som uppger att arbetsgivaren har bestämt att medarbetarna ska utföra sitt arbete heltid på kontoret har sjunkit från mars till oktober 2022. Andelen som själva får bestämma var de ska jobba har också ökat.
 • I mars 2022 uppgav var tredje tjänsteman att de funderade på att byta jobb. Den siffran har nu sjunkit, i oktober är det istället var fjärde tjänsteman som funderar på att byta jobb.
 • Den gemensamma arbetsplatsens viktigaste funktion är fortsatt socialt utbyte.
 • Ett bättre ledarskap, en trevligare fysisk arbetsmiljö på kontoret och möjlighet att jobba mer flexibelt ligger fortfarande i topp på frågan om vad som skulle göra tjänstemännens arbetssituation bättre.
 • Överlag ser tjänstemännen ljust på framtiden. Fyra av tio tror att arbetslivet inom den egna branschen kommer att utvecklas till det bättre fram till 2030, medan en sjättedel tror att det kommer bli sämre. Det finns dock en dystrare framtidstro bland de tjänstemän som tycker att arbetslivet var sämre under pandemin samt de som arbetar inom utbildning, vård och omsorg.
 • En majoritet tror att arbetslivet 2030 kommer innebära större möjligheter att själv påverka när man jobbar, hur mycket eller lite man jobbar samt sitt eget arbete och sin arbetsroll. De flesta tror också på större möjligheter att utveckla och bredda sin kompetens.
 • Tre av fyra tjänstemän tror att hybridarbete kommer vara det främsta arbetssättet 2030.
 • På önskelistan av vad tjänstemännen vill att arbetslivet 2030 ska innebära kommer kortare arbetsvecka i topp, följt av mer flexibla arbetstider och att kunna välja att jobba varifrån i världen som helst.
 • Varannan tjänsteman anser att det skulle vara negativt för dem att arbeta under frilans- liknande arbetsformer 2030, och enbart 15 procent menar att det skulle vara positivt.
 • Fem arbetslivstrender kommer att vara särskilt viktiga för hur arbetslivet ser ut 2030: distansarbete, syftes- och värderingsdriv, individualisering, globalisering och tjänstefiering.

 

Sodexos rekommendationer för arbetsgivare och företag:

 • Att våga prova nya lösningar och göra anpassningar till det nya arbetslivet kommer vara avgörande för att hålla sig relevant för kunder, samarbetspartners och medarbetare.
 • Investera tid och resurser i att förstå medarbetarnas individuella drivkrafter, förutsättningar, behov, utmaningar och funktioner i teamet. Engagerade medarbetare som får ägna sig åt för dem meningsfulla och kompetensutvecklande arbetsuppgifter är nyckeln till att hitta lösningar som bygger både en stark företagskultur och företagets konkurrenskraft på marknaden.
 • Erbjud flexibla arbetstider och distansarbete till alla tjänstemän i den utsträckning det går, även till de vars arbete traditionellt sett är bundet till en fysisk arbetsplats.
 • I det individualiserade och hybrida arbetslivet bör ledarskapet gå från att vara styrande och kontrollerande till coachande. Självbestämmande och möjligheter till kompetens- utveckling ger engagerade medarbetare som tar stort eget ansvar för arbetet och driver företaget framåt.
 • Utnyttja nya tjänster, tekniska lösningar och innovationer för att förbättra arbets- situationen för den distribuerade arbetsstyrkan i det hybrida arbetslivet. Det bidrar till att skapa så meningsfulla och kompetensutvecklande arbetsuppgifter som möjligt för både medarbetare och arbetsledare, underlättar distansarbete, tillgodoser individuella behov och stärker företagskulturen. Automatisering och tjänstefiering hjälper tjänstemän att prestera och kan dessutom skapa nya jobb- och affärsmöjligheter.

 

Ladda ned hela undersökningen: https://se.sodexo.com/inspiration-1/business–industry/det-flexibla-och-individualisera.html

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top