Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Årets Projektledarbok 2016

Årets Projektledarbok 2016 blev ”Agil multiprojektledning med Puls” av Ulla Sebestyén på Parmatur. I kamp med sex andra böcker valde juryn denna bok eftersom att författaren belyser ett viktigt och svårhanterat ämne inom projektledning, nämligen resurshanteringen, och det beskrivs på ett lättförståeligt sätt.

Boken beskriver på ett enkelt och tydligt sätt hur man kan/bör arbeta med ”multiprojektledning”, dvs hur arbeta med flera projekt och hantera resurserna (framför allt de mänskliga) på ett professionellt sätt.

Författaren inleder boken med följande:

Puls är en organisationsmodell som löser problem som produktutvecklande företag har brottats med under lång tid.

I boken beskrivs fyra grundproblem som orsaken till att arbetet inte bedrivs optimalt och dessa är:

– Överbelastning och splittring av resurserna
– Svagt samarbete resurserna emellan
– Bristande strategisk produktplanering
– En organisationskultur som hindrar utveckling och lärande

Författaren går på ett strukturerat sätt igenom hur en verksamhet ska arbeta för att hantera dessa problem.

Tilläggas kan att boken och Puls-metoden baseras på teorierna i Lean.

Boken är lättläst och det finns tydliga diagram och bilder som förstärker texterna. Detta är en bok som vi i juryn varmt rekommenderar.

”Jag är mycket glad för utmärkelsen. Det har varit en resa på mer än 10 år att utveckla och testa metoder och tankemodeller som ligger till grund för boken. Det känns roligt att mitt arbete uppmärksammas.”  – Ulla Sebestyén

Johan Hydén, ordförande i bokjuryn för Årets Projektledarbok

Sedan 2008 har Svenskt Projektforum utsett ”Årets projektledarbok”. Priserna kommer att delas ut på Svenskt Projektforums evenemang Projektverktygsdagen den 30 maj.

I juryn sitter idag följande personer:

Tarja Räihä, Region Örebro Län, Marita L Larson, Pensionsmyndigheten, Ulrika Park, Frontit AB, Christina Gillberg, Trafikförvaltningen inom Stockholms Läns Landsting, Anders Eklund, Moment AB, Henrik Stadler, ALFRED Consulting AB, Thomas Ahlskog, SIS och Johan Hydén, KAMP Företagsutveckling AB

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top