Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Årets Projektledarbok

Priset Årets projektledarbok 2014 går till ”Att leda osäkra och komplexa projekt” av Lars Marmgren och Mats Ragnarsson (Studentlitteratur).

Priset delas ut årligen av Svenskt Projektforum i syfte att främja och lyfta fram litteratur inom projektområdet. Årets vinnare mottar sitt pris i samband med heldagskonferensen Projektforum 2015 den 4 december i Stockholm.

”Det har varit en resa på över 5 år för att göra observationerna som ligger till grund för boken – hur ledare som lyckas hantera osäkerhet och komplexitet egentligen jobbar och hitta ett mönster som fler kan inspireras av. Jag och Lars Marmgren är stolta över priset och vill passa på att tacka våra intervjupersoner som låtit oss ta del av sitt ledarskap och förlaget Studentlitteratur för bra samverkan under framtagningen av boken”, säger Mats Ragnarsson.

Sedan 2008 har Svenskt Projektforum utsett ”Årets projektledarbok”. En jury läser och bedömer de böcker som ges ut under respektive år. Juryn försöker bedöma hur aktuella böckerna är, hur lätta de är att ta till sig samt om de tillför något nytt.

Ur juryns motivering:

Marmgren/Ragnarsson har väl förstått projektledarens verklighet idag och kan på ett träffande och precist sätt beskriva denna. De har också ett pragmatiskt sätt att ge råd och förslag, genom att använda framgångsrika projektledares erfarenheter och tips som exempel.

Aktuellt, användbart och en bok som förtjänar att sättas i händerna på vilken projektledare som helst, ny eller erfaren. Författarna ger en intressant vinkling till projektledning och betonar vikten av att hålla det enkelt.

De nominerade böckerna:

”Att fånga effekter av program och projekt” av Lennart Svensson med flera

”Styrning av projekt” av Sven Antvik

”Varför certifiera projektledare?” av Sven Antvik

”Projektledning för alla eller konsten att köpa tvättmaskin” av Mats Fredrikson

”Agil projektledning – övningsbok” av Tomas Gustavsson

”Projektledarskap” av Torbjörn Wenell

”Planera smartare” av Helén Vedlé och Rune Nilsson

”Att leda projekt” av Lars-Göran Skårbratt

”Projektledning och metoder” av Sven Antvik och Håkan Sjöholm

”Att leda osäkra och komplexa projekt” av Lars Marmgren och Mats Ragnarsson

”Leveransprecision” av Margareta Ellnebo

”Råd om projekt” av Anders Ahlin med flera

Har du tips på böcker som har utgivits under 2015 som du tycker ska vara med i bedömningen nästa år? Kontakta då Johan Hydén på johan@kamp.se.

Juryn för Årets Projektledarbok:

Johan Hydén, ordf, KAMP Företagsutveckling
Henrik Stadler, Forsen
Anders Eklund, Moment
Christina Gillberg, Trafikförvaltningen i Sthlm
Thomas Ahlskog, Tryggare Sverige
Tarja Räihä, Region Örebro Län
Ulrika Park, Parkware
Marita L Larsson, Pensionsmyndigheten

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top