Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Årets Projektledare

Grattis Joakim Åberg, Svenska Spel!

Den 19 november utsåg Svenska ProjektAkademien Årets Projektledare, Joakim Åberg! Priset brukar delas ut vid höstens tillfälle av Projektnäring. Eftersom höstens Projektnäring blev inställt på grund av Covid-19, delades priset ut vid ett separat webinarie.

Om projektet “Nya Vegasautomater”, Svenska Spel AB
Projektet innebar upphandling, implementation och utbyte av hårdvara (spelautomater och kontrollenheter) och centralmjukvara för att ersätta Svenska spels befintliga Vegas-automater. De nya automaterna skulle också stödja företagets utpekade strategiska inriktning, som innebar att utveckla befintlig affär och kanalisera spelare från illegal verksamhet och därigenom stärka den totala sundheten för spelarna på marknaden. Även avveckling och omhändertagande av befintlig lösning ingick i projektet.

Motivering:

Joakim har med ett uthålligt och reflekterande ledarskap lyckats genomföra ett komplext och omfattande utvecklings- och leveransprojekt på ett föredömligt sätt. Han har lyckats bibehålla en sund arbetsmiljö i projektgruppen under hela projektets genomförande och kontinuerligt fokuserat på att utveckla sitt eget ledarskap. Svenska spel har efter projektets avslut kunnat påvisa mätbara effekter som visar att införandet av de nya Vegasutomaterna medfört en sundare spelsituation och ökad spelsäkerhet.

Det lyckade resultatet kan till mycket stor del tillskrivas Joakims införande av proaktiv kvalitetssäkring och kontinuerlig optimering av projektets prestationsförmåga.

Joakim blir årets projektledare 2020 för sitt utomordentliga ledarskap i ett projekt som klarat att införa alla nya regelverk under stor tidspress och under budget.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top