Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Årets Projektledare 2023

Mathem tog 2019 beslutet att investera i ett nytt Customer Fulfillment Center (CFC) och Mikael Hemmingsen utsågs till projektledare. Projektet bestod av många delar, från att välja ut en lämplig fastighet till att införa en automatiserad produktionslinje och den avancerade logistiken runt det vilket krävt mycket av Mikaels ledarskap. Han har genom sitt ledarskap uppbådat ett stort engagemang och haft förmågan att identifiera och ta hjälp av ”rätt roller” i projektets olika delar. Han valde exempelvis att sitta i byggbodarna, on site, för att hela tiden vara nära projektets genomförande samtidigt som han hela tiden har fokuserat på förberedelser och transparens. Genom ett ärligt, inlyssnande ledarskap har han lyckats bygga gemenskap och sett till att teamet haft balans i tillvaron. I arbetet med visionen har projektledaren Mikael varierat sitt sätt att bjuda in till deltagande för att konkretisera och synliggöra nya och innovativa idéer.

Projektakademiens motivering: Genom sitt ledarskap har Mikael uppbådat ett stort engagemang och en förmåga att identifiera och ta hjälp av ”rätt roller” i projektets alla olika delar. Covid-pandemin skapade utmaningar, eftersom det krävdes på-plats-arbete på bygget, vilket Mikael lyckades hantera.

Mikael har hela tiden fokuserat på förberedelse, transparens och närhet, exempelvis valde han att sitta i byggbodarna, on site, för att hela tiden vara nära projektets genomförande. Genom ett ärligt och inlyssnande ledarskap har Mikael lyckats bygga gemenskap samtidigt som han värnat om att varje team-medlem ska ha en sund balans mellan arbetsliv och privatliv.

 

Om priset: ProjektAkademien delar årligen ut utmärkelsen Årets Projektledare samt ett pris till bästa bachelor- eller masternivå (C/D) som belyser frågor av relevans för projekt, projektledning och projektbaserade företag. Projektakademiens ledamöter samlas varje år för överläggningar vid högtidssammankomsten i november/december, årsmöte i mars/april, höstupptakt i september och ev ytterligare något eller några seminarier under året.

 

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top