Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Astrakans Projektledarprogram

Programmet riktar sig mot erfarna projektledare. Det är även en förberedelse inför IPMA-certifiering och har utvecklats runt IPMA:s tre kompetensområden; Perspective, People och Practice.

Utbildningslängd och metod
Utbildningens längd
12 veckor
Utbildningstimmar
113 timmar
Andel handledarledd utbildningstid
54%
Andel självstudier under utbildningen
46%
Utbildningens innehåll (andel av tiden)
Perspective
6%
People
49%
Practice
45%
Täckning av IPMA's kompetenselement (per område)
Perspective
80%
People
90%
Practice
85%

Perspective handlar strategier och mål, hur projektet påverkas av eller påverkar omgivande faktorer såsom modell för styrning, standarder, intressenter, värderingar och kulturella faktorer.
People består av de personliga och sociala kompetenser som krävs för att framgångsrikt delta i eller leda ett projekt, program eller portfölj, exemepelvis ledarskpa, självinsikt etc
Practice består av kompetenser avseende metoder, verktyg och tekniker som används i projekt, program eller portföljer för att förverkliga framgång.

Till utbildning

Back To Top