Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Att hantera komplexitet

Ingenjören Klara Palmberg Broryd författare till boken Komplexitet reder bland annat ut varför inte traditionella problemlösningsmetoder fungerar för att lösa komplexa problem och hur man navigerar i en förändringsprocess där färdplanen är omöjlig att staka ut. 

Ett komplext problem är något som är oförutsägbart, något som påverkas av många olika variabler och där det är omöjligt att överblicka konsekvenserna av alla vägval. Klara Palmberg Broryd är civilingenjör och forskare från Luleå tekniska universitet och teknologie doktor i komplexitet. Under många år arbetade hon som strategi- och förnyelsedirektör i Nacka kommun där hennes teoretiska kunskaper mötte en praktisk verklighet. Det blev på många sätt en ögonöppnare.

Många verksamheter står idag inför komplexa utmaningar. Bilindustrin behöver ställa om hela sin produktion från traditionella förbränningsmotorer till eldrift. Klimatomställningen ställer energiproduktionen inför komplexa utmaningar och det är många verksamheter som ser att behovet av digitalisering också innebär stora förändringar av både arbetssätt, organisation och affärsmodeller.

ALLT ÄR INTE KOMPLEXT

Men det är inte bara chefer som behöver lära sig hantera komplexitet. Som medarbetare behöver man också kunskap om komplexitet, inte minst när man söker sig till nya arbetsuppgifter eller blir ansvarig för ett nytt projekt.

Allt i en verksamhet är däremot inte komplext, långt ifrån. Många frågor är enkla och där handlar det bara om att bestämma sig för hur man ska göra. Klara Palmberg Broryd tror att det är viktigt att lära sig att känna igen olika typer av problem för att kunna hantera dem på rätt sätt.

Enkla frågor är sådana där alternativen är tydliga och det egentligen bara handlar om att fatta beslut och sedan se till att det blir gjort – här ska du inte lägga för mycket tid på analyser och utredningar utan istället se till att snabbt komma till beslut.

Komplexa frågor är sådana där de olika perspektiven inte går att överblicka, där alternativen och mångfalden är så stor att det är omöjligt att beräkna utfallet. I en komplicerad fråga finns det flera perspektiv och beroenden att ta hänsyn till. Här behöver man lägga lite mer tid på att samla information och analysera för att se hur de olika delarna hänger ihop och i vilken ordning de ska genomföras.

Boken innehåller både handfasta verktyg och konkreta exempel.

 

FEM STRATEGIER FÖR ATT HANTERA KOMPLEXITET

Ta ut riktningen. Beskriv vad du vill åstadkomma och varför. Se till att den målbilden blir attraktiv och intressant för fler att samlas kring.

Våga testa. Börja i liten skala och var beredd på att misslyckas. Gör många tester, utvärdera och lär dig på vägen. 

Börja med de som vill. Vänta inte på att alla ska vara med, ta vara på dragkraften hos de som vill och vågar. 

Sök fler perspektiv istället för trygghet. Utforska nya sammanhang, ta in tankar och idéer från personer med annan bakgrund och förförståelse. Öppna ditt eget sinne, lyssna med nyfikenhet och var beredd att utmana dina egna fördomar. 

Håll fokus på riktningen. Hitta en systematik där du följer upp och stämmer av att arbetet rör sig i rätt riktning. 

 

 

 

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top