Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Attraktiva arbetsgivare

Majoriteten småföretagare i landet anser att hybridmodellen är rätta vägen för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det visar försäkringsbolaget Ifs årliga småföretagarundersökning.

Möjligheten att jobba hemifrån gör en arbetsgivare attraktiv att jobba för, anser många småföretagare. If har frågat småföretagare vilka faktorer som de tror är viktiga för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Flexibelt arbetssätt hamnar i toppen: 6 av 10 småföretagare (61 procent) tycker att ett flexibelt arbetssätt och därmed möjligheten att jobba hemifrån gör en arbetsgivare attraktiv att jobba för.

Ett modernt, tillåtande förhållningssätt till föräldraledighet, som till exempel att kunna hämta på förskola, hamnar näst högst upp på listan över det som anses viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare – 59 procent av småföretagarna svarar det. Att erbjuda friskvårdsbidrag hamnar på tredje plats (40 procent av respondenterna uppger det).

Bra personförsäkringar för de anställda lyfter nästan 4 av 10 småföretagare som viktigt (37 procent). Det hamnar på plats fyra över det som småföretagare tycker utgör en attraktiv arbetsgivare.

Med hybridmodellen är det viktigt att som företagare se till att personalens försäkringar inte är begränsade till arbetsplatsen.

Många har sett fördelarna med att jobba hemifrån för att få livspusslet att gå ihop, och återgången till kontoret och en mer inrutad vardag kan därför medföra stress.

Tips från Ifs hälsostrateg – så kan du som ledare underlätta återgången till kontoret:

  • Var tydlig: Vid arbete delvis hemifrån och delvis på kontoret är det viktigt att medarbetarna vet vad som förväntas av dem. Situationen kan annars bli en grogrund för stress.
  • Se till att inkludera alla medarbetare i dialogen under hybridmöten även när en del deltar på plats och andra hemifrån. Se till att alla får en möjlighet att synas och höras.
  • Prioritera regelbundna medarbetarsamtal. Lägg en flexibel plan tillsammans för arbetssätt, förväntningar och arbetstider. Vad får respektive medarbetare att må bra och utvecklas?
  • En medarbetarundersökning kan vara ett bra sätt att kartlägga hur medarbetarna mår och hur behoven ser ut när det gäller hybridkontoret samt fysisk och psykisk hälsa.
  • Säkerställ ett bra försäkringsskydd och arbetsmiljö för företaget och de anställda. Som arbetsgivare har man ett långtgående ansvar oavsett var arbetsplatsen är förlagd.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes den 22–27 oktober 2021 via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat och besvarades av 1 089 småföretagare 18–86 år med upp till 50 anställda.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top