Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Beteende – länken till strategiska resultat

Om du ska lära din hund något, börjar du då med att utforma mål och strategier som du presenterar på en fin OH, varefter du ger kommandot ”sitt!” och förväntar dig resultat? Nej, jag tänkte väl det. Troligare är att du använder en hel del Positiv  Förstärkning, alltså hundgodis, direkt efter att hunden satt sig. När det gäller djur, eller t o m barn, är det naturligt att fokusera på beteendet, men för vuxna människor i en arbetssituation blir det närmast tabu. ”Folk borde inte behöva belöningar i tid och otid för att jobba bra, de borde inse att lönsamheten bygger på vad de gör, och handla därefter”, kan man tänka. Men vare sig vi jobbar aktivt med dem eller inte, så är det konsekvenserna som styr oss.

Den här boken presenterar en modell för hur beteende fungerar, ABC-modellen. En Aktivering (A) utlöser Beteendet (B), vilket får någon form av konsekvenser (C, Consequence). Enligt boken ligger 80 % av påverkan på beteendet i konsekvenserna och bara 20 % i aktiveringen Ändå fokuserar man som ledare ofta på aktiveringen, att säga till folk vad de ska göra, medan konsekvenserna av beteendet får ”bli vad de blir”. På projektmötet uppmanar vi (aktivering) gruppen att fundera över projektrisker, men när någon påtalar en risk (önskat beteende) avfärdar vi dem utan att tänka oss för (konsekvens), vilket betyder att beteendet snabbt släcks ut och försvinner.Självklart kan man inte bygga sitt ledarskap på att dela ut godis, men man kan använda andra typer av konsekvenser. För att få någon att göra ”det där lilla extra” behövs Positiv Förstärkning som ska vara POS, Positiv, Omgående och Säker. Alltså något trevligt som garanterat inträffar direkt efter det önskade beteendet. Som hundgodiset ovan… eller mer anpassat till företagskulturen kanske: en klapp på axeln, en intresserad fråga från chefen eller en glad kommentar. Boken är mycket tydlig, med många typiska exempel, varav ett projektinriktat, från Företaget AB. Den är ganska lättläst, men inte riktigt den typen av bok som man fastnar i, utan snarare får den mig att stanna upp och börja fundera på tillämpningar i min egen verklighet. Många böcker uppmanar till sådana funderingar genom ”fundera på…”-frågor, men här sker det helt av sig själv.

Det här är en bok jag kommer att återkomma till många gånger framöver. Jag tror man kan använda sig av kunskaperna och metoden, som chef, projektledare eller förälder, men också, som i ett av bokens exempel, för att ”uppfostra” sig själv att ta itu med arbetsuppgifter som man tenderar att skjuta upp.

Betyg: 5/5 — Strålande!

Författare: Mats Strandberg och Karin Folkesson
Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-06079-8,
utgiv 2010 129 sidor, ord pris 279 kr exkl porto
Medlemspris 253 kr inkl porto.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top