Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Bli bättre projektledare med certifiering


Alla stora projekt innebär stora risker, men riskerna minskar när projektledare och projektmedlemmar har den rätta kompetensen. En certifierad projektledare kan bidra till att projektet hamnar i ännu tryggare händer, säger Per-Olof Sandberg, certifieringsansvarig på Svenskt Projektforum

Det finns oräkneliga orsaker till att människor vill utvecklas i sin yrkesroll. För projektledare finns möjligheten att certifiera sig i IPMA (International Project Management Associations) internationellt erkända certifieringssystem. Varje år, världen över certifieras 22 000 projektledare enligt IPMA:s system. Per-Olof Sandberg är certifieringsansvarig på Svenskt Projektforum som med ensamrätt erbjuder certifieringen i Sverige.

Varför ska man certifiera sig?
Det finns flera skäl. Certifiering är främst för dig själv. Du får en ökad självinsikt och ett kvitto på att du har den kompetens som krävs för uppdraget du har eller vill nå. Den andra delen av certifiering handlar om att få bättre möjligheter i karriären. Certifikatet visar att man har projektledarkompetens och på vilken nivå man ligger, vilket i sin tur underlättar för företagen som vill anlita kompetenta projektledare eller projektmedlemmar

Vilka områden utgår IPMA-certifieringen ifrån?
Vi utgår från en kompetensmodell som innefattar tre delar: erfarenhet, metod och beteende. För att bli certifierad gäller det att ha en samlad bra kompetens inom alla dessa delar.

IPMA-certifikatet är ett av de få jag känner till som visar vilken kompetens projektledaren har inom ledarskap och beteende, och det är en viktig drivkraft för mig i mitt arbete som certifieringsansvarig på Svenskt Projektforum.

Beteendekompetens krävs för att vara en ledare, för att skapa motivation och en god stämning i projektet. På de högre nivåerna växer kraven på ledarskap och beteende.

Hur går certifieringen till?
Det går att certifiera sig på fyra nivåer: A som är den högsta nivån och sedan B, C och D i fallande ordning. Kandidaten, den som önskar certifiera sig, lämnar in en självutvärdering som bedöms av en eller flera accessorer. Assessorerna är certifierade projektledare som också är utbildade för att kunna bedöma kandidater för certifiering. Kandidaten gör ett skriftligt prov som är anpassat till nivån.

Under certifieringens gång och i alla steg följs kandidaten av assessorerna. När kandidaten har klarat alla etapper är certifieringen klar.

Blir alla godkända?
Nej, men att man blir kuggad betyder inte att man inte kan prova igen. Man kan återkomma för ett nytt försök när man har samlat på sig den erfarenhet, kunskap och/eller tillägnat sig det beteende som behövs.

Certifieringen handlar mycket om att förstå vilka styrkor och svagheter man har. Det är en viktig del oavsett om man klarar sig eller inte.

Hur ser framtidsutsikterna ut för de certifierade?
Att vara certifierad projektledare är en stor fördel. IPMA:s kompetensmodell är internationell, har hög kvalitet och är gångbar i hela världen. Den ger möjligheter till en karriär över gränserna. Vill man behålla sitt gällande certifikat och inte gå upp en nivå kan man recertifiera sig inom fem år. Certifikatet registreras internationellt på IPMA:s kansli i Holland.

Genom att recertifiera sig visar man att man följer med i den snabba utvecklingen av projektledarkompetens.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top