Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Bra energi i Kiruna

26 februari hade Svenskt Projektform sin första träff i Kiruna för Projektnätverk Norr. Det är andra träffen för vårt nordligaste projektnätverk. Förra gången sågs vi på Luleå Universitet den 22 november. Temat för mötet var att ha en diskussion kring de parametrar som kan definiera “Ett lyckat projekt.“.

Jan Lundgren berättade först om hur LKAB resonerar när de beskriver lyckade projekt. Gruppen gled sedan över på hur de sociala dimensionerna ofta glöms bort i de här diskussioner. Det är lätt att fokusera på enkla mätbara värden som tid, pengar och parametrar i kravspecifikationen, medan projektets påverkan på intressenter och projektgruppens välmående ofta prioriteras ned. Det finns många frågeställningar att reda ut kring ämnet och flera personer kom med inspel och idéer i diskussionen, vilket skapade en väldigt bra energin för träffen, vilket lovar gott för framtiden.

Nästa möte är bokat till 22 maj då projektnätverket träffas i Luleå. Nätverksledarna har tagit med sig flera frågor som kommer presenteras i Projektnätverk Norr:s Linkedin grupp för att nästa träff ska bli så givande som möjligt.

Anmäl er redan idag till 22 maj

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top