Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

CANEA:s Projektledarprogram

Programmet riktar sig mot erfarna projektledare. Det är även en förberedelse inför IPMA-certifiering och har utvecklats runt IPMA:s tre kompetensområden; Perspective, People och Practice.

Utbildningslängd och metod
Utbildningens längd
3 dagar
Utbildningstimmar
25 timmar
Andel handledarledd utbildningstid
100%
Andel självstudier under utbildningen
Utbildningens innehåll (andel av tiden)
Perspective
15%
People
18%
Practice
67%
Täckning av IPMA's kompetenselement (per område)
Perspective
40%
People
70%
Practice
54%

Perspective handlar strategier och mål, hur projektet påverkas av eller påverkar omgivande faktorer såsom modell för styrning, standarder, intressenter, värderingar och kulturella faktorer.
People består av de personliga och sociala kompetenser som krävs för att framgångsrikt delta i eller leda ett projekt, program eller portfölj, exemepelvis ledarskpa, självinsikt etc
Practice består av kompetenser avseende metoder, verktyg och tekniker som används i projekt, program eller portföljer för att förverkliga framgång.

Till CANEA:s utbildningar

Back To Top