Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

– Certifiering skapar större självkänsla och självtillit

Nordea är med 29 400 anställda och 800 kontor norra Europas största bank- och finanskoncern. De nordiska och baltiska länderna samt Ryssland räknas som bankens hemmamarknader. Koncernen är ett konglomerat av en rad banker som under en följd av år slagits samman i Sverige, Danmark, Norge och Finland.
– Det blir en komplex situation när olika kulturer, arbetssätt och teknik smälter samman. Det skapar också en stor rationaliserings- och effektiviseringspotential som banken ännu inte lyckats realisera fullt ut, förklarar Juan Cifuentes.

Stora program
Som projektchef arbetar han vanligtvis med stora förändringsprogram som syftar till att förbättra banken. Juans kontaktpersoner är chefer för olika affärsområden inom hela koncernen. Tillsammans går de igenom nya möjligheter till förbättringar. Utifrån dem läggs projekt och program upp, som levererar de produkter och förändringar som behövs för att göra banken effektivare och för att bankens strategi ska kunna genomföras
– Min styrka är att jag snabbt skapar tillit. Människor känner trygghet i det jag gör. Då är det lättare att komma fram till beslut och att få reda på de intressen och farhågor olika intressenter har. Den stora utmaningen i mitt arbete är att hitta en balans mellan det strategiska och det operativa arbetet.

Juan Cifuentes blev certifierad på IPMAs A-nivå i mars 2013. Men det tog rätt lång tid för honom att anmäla sig till certifieringen. Orsaken var att Juan som är akademiskt lagd och har tre mastersexamina, funderade på om en certifiering var värd så pass mycket pengar. Eller skulle han få ut mer genom att vidareutbilda sig på exempelvis MIT eller Harvard?

Beteende och attityd är viktigt
– Till en början gick jag några kurser. Men min certifiering började jag först fem år senare än tänkt. I efterhand inser jag att kunskap är bra att ha, men att beteende och attityd är viktigare i ett ledarskap. Kompetensen finns ofta att hämta i gruppen man leder. Jag behöver inte stå för all kunskap själv.

– Det som gav mest från certifieringen var att titta på beteende, att få reflektera över vad jag själv tillfört i ett projekt för att åstadkomma resultat. Det är lätt att gömma sig bakom ”Vi gjorde så här” men på certifieringen ställs frågan ”Vad gjorde du i det hela?”. Då tvingas man fundera över vad man tillfört med sitt beteende och ledarskap.

– Som ung och väldigt duktig projektledare växte mitt ego. Jag blev arrogant, men hade en tuff chef som fick mig att jobba med mitt beteende. Det är en av mina största erfarenheter i näringslivet, säger Juan Cifuentes.

Utbildning i Danmark
Juan valde att gå IPMA-certifieringen i Danmark. Den är något annorlunda upplagd än den som genomförs i Sverige. Efter introduktionen ska ett mycket omfattande CV skrivas (37 sidor). I detalj ska det beskriva ens erfarenheter och kunskaper. Varje del ska graderas på en tiogradig skala och nivån ska även motiveras tydligt.
– Det är en tidskrävande process som ger möjlighet att reflektera över vilka kurser jag gått, böcker jag läst, projekt jag hanterat, vilka verkliga kunskaper, praktiska erfarenheter och lärdomar jag har.

Juan tycker att certifieringen ger honom bekräftelse på att han har den kompetens, erfarenhet och ledarskapsprofil som behövs för att vara projektchef.

Certifiering ett körkort
– Man måste ha ett körkort för att köra bil, buss eller lastbil. På samma sätt kan man inte låta vem som helst köra ett projekt, program eller ansvara för en projektportfölj.
Jag har nu körkortet för att ”köra” omfattande program och att driva en projektportfölj. Jag har svart på vitt att jag kan det här, och att det inte bara är något jag själv kommit på att sätta på pränt på mitt visitkort.

Idag arbetar Juan som chef för ett stort koncernövergripande flerårigt program på Nordea. Det är ett
strategiskt viktigt program som skär rakt igenom hela organisationen och påverkar hjärtat av verksamheten. Det kommer att medföra att banken flyttar fram sina positioner på marknaden. Juan har stor nytta av certifieringen i det här viktiga uppdraget.
– Certifieringen kommer till direkt nytta på flera sätt. Det är en bekräftelse som ger råg i ryggen vilket är viktigt i ett så här omfattande program. Min självkänsla och självtillit växer, vilket gör att jag inte tvekar att acceptera stora åtaganden. Jag känner trygghet i de beslut jag tar.

Idag jobbar jag också med att certifiera andra. Det ger nya perspektiv och gör att jag växer när jag får insyn i vad andra gör och vilka utmaningar de ställs inför.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top