skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se
IPMA PROJEKTCERTIFIERING
IPMA AGIL CERTIFIERING

Kommande certifieringsomgångar

IPMA® Certifiering online

Vi på Projektforum följer, precis som de flesta, den dagliga rapporteringen kring Coronaviruset och myndigheternas beslut kring detta. För IPMA certifieringar har vi vidtagit några förändringar som möjliggör att hela certifieringsprocessen sker på distans. För dig som just nu deltar i en certifieringsomgång kommer vi skicka information om vad som gäller för just dig.

Denna möjlighet stöds fullt ut av IPMAs regler och förordningar och fungerar redan bra i andra länder. Du måste ha en dator och en bra internetanslutning.

Klicka på omgången för att se mer information och viktiga datum för introduktion, workshop, intervju och prov.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter ->

jan 2024

feb 2024

mar 2024

apr 2024

maj 2024

jun 2024

Back To Top