Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Certifieringsboom när allt fler arbetar i projekt

Projektarbete ökar mer och mer. I år noterar ideella föreningen Svenskt Projektforum all time high för sina certifieringar av projektledare. Sedan 2005 har antalet ökat med 500 procent.

– Certifiering ökar tryggheten visar vetenskaplig forskning, säger Tomas Blomquist, forskare vid  Handelshögskolan, Umeå universitet.

Han har bland annat tittat på hur företag organiserar sig kring projekt. En studie i USA och Norden visar att projektledare vill certifiera sig för att utmana sig själva, få bevis på sin skicklighet och nå ökad trovärdighet. Ingen vet exakt hur många som arbetar i projekt, sådan statistik förs inte.

– Det vi däremot kan se är att tekniska konsulter samt tjänstesektorn  ökar och där är projekt en vanlig arbetsform, säger Tomas Blomquist.

Två stora internationellt erkända certifieringar finns i Sverige: PMI, Project Management Institutes samt IPMA, International Management Association. Unikt för IPMA är att beteendekunskap ingår som en central del och att man kan certifiera sig på fyra olika nivåer. De som går igenom processen ska visa sin kompetens även i mjuka faktorer som förmåga att utveckla förtroende, hantera relationer, främja samverkan i grupp med mera.

Svenskt Projektforum erbjuder med ensamrätt IPMA:s certifiering i Sverige. Vattenfall har valt att certifiera många anställda enligt IPMA:s modell. Så här säger Per Ringström, projektledare:

– För oss är det viktigt att visa våra kunder att vi har kompetenta projektledare som kan sköta sina uppgifter.  Certifiering är ett sätt att varumärka professionen. De olika nivåerna är steg i vår interna utvecklingstrappa och personligen ger det mycket att gå igenom processen. Man får fördjupad kunskap och en spegling på vad man kan, liksom var man kan fortsätta att utveckla sig.

– Hos oss har certifiering ökat i både låg- och högkonjunktur, säger Sven Ringmar, vd på Svenskt Projektforum.

I tuffa tider är många rädda om jobbet och vill ha ett kvitto på sin kompetens. I högkonjunktur skickas många till certifiering av sina arbetsgivare, vilket kan vara en förklaring till att andelen som inte blir godkända ökar.

– Att gå igenom processen innebär en kartläggning av kunskaper och erfarenheter både teoretiskt och praktiskt som kräver noggranna förberedelser. Kraven är en kvalitetsstämpel. Runt 20 procent klarar det inte vid första försöket, säger Sven Ringmar.

Svenskt Projektforum har medlemmar i stort sett alla sektorer av samhället, från kultur och statliga verk till bygg, it, bank och finans. Även föreningens tillväxt speglar utvecklingen av projekt i svenskt arbetsliv. Medlemsantalet har fördubblats sedan mitten av 2000-talet och ligger idag runt 2200 personer. Över hela världen hade IPMA vid 2009 års slut över 110.000 certifierade.

För mer information kontakta:
Tomas Blomquist, Handelshögskolan, Umeå univ, 090-7867722,tomas.blomquist@usbe.umu.se
Per Ringström, Vattenfall, 0703-376424,  Per.Ringstrom@vattenfall.com

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top