Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Definition Innovativt ledarskap

Individual Competence Baseline (sv översättningen Individuell Kompetensmodell i projekt, program och portföljledning hittar du här) är IPMAs globala standard för kompetens i projekt. Standarden, varpå IPMA certifieringen vilar, definierar kompetens utifrån tre områden; Perspective, People och Practice. People-området är unikt för IPMA och består av de personliga och sociala kompetenserna som krävs för att framgångsrikt leda ett projekt, program eller portfölj. IPMA mäter Innovativt ledarskap i certifieringen.

Innovativt ledarskap är förmågan att använda olika tekniker och tankemodeller för att definiera, analysera, prioritera, hitta alternativ till och hantera eller lösa utmaningar och problem. Det här kräver ofta att man tänker och agerar nytänkande och fantasirikt och stimulerar kreativiteten såväl hos enskilda teammedlemmar som i teamet som helhet. Förmågan att utnyttja befintliga resurser är en bra egenskap att ha när man ställs inför risker, möjligheter, problem och svåra situationer.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top