Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Detta hindrar dig från att nå dina mål

Se upp för de fyra farorna – Detta hindrar dig från att nå dina mål.

Johan Rapp har skrivit en artikel på motivation.se om att nå mål. Han har utvecklat ett spel för 12-18-åringar åt Bonniers ungdomsförlag. Han har identifierat fyra vanliga faror och tipsar om hur de kan undvikas.

Farorna:

  1. Skjuta upp
  2. Multitasking
  3. Tidsoptimism
  4. Händelsestyrd

Så hanterar du de fyra farorna

  1. Att skjuta upp är en klassiker. Ett fint, men svåruttalat ord (många ”r”) är prokrastinering:  ”Jag gör det imorgon.” På något sätt tror många av oss att vi alltid har mer tid senare, men det är självbedrägeri, floden av sysslor fylls alltid på. Time management-konsulter har lösningen: Gör det nu – om det tar mindre än 3 minuter. Om det tar längre tid: planera för när du ska göra det.
  2. Multitasking är en av vår tids största faror. Digitalisering i all ära, men den har gett upphov till ”The Age of Distraction.” Gloria Mark, professor i Informatik vid University of California, Irvine, konstaterar från studier på IT-företag att det kunde ta cirka 23 minuter att återfå djupfokus efter ett avbrott, ibland längre. Aktiviteter som kräver fokus blir självklart lidande: de tar längre tid att slutföra, lösningarna blir sämre, det skapar negativ stress. Lösning: Se till att medarbetarna inte blir störda.  (Länk till hennes PDF.)
  3. Tidsoptimism innebär att vi underskattar tiden något tar. Det kan handla om allt ifrån att hinna till ett möte till tidsberäkning av ett projekt. Ofta glömmer vi att ta höjd för ställtid, och/eller ångesttid, som en advokat jag känner använder som begrepp. Ångesttiden är då du går som katten kring het gröt, då du samlar dig mentalt för att sätta igång. Ställtid är inte bara att ta fram rätt dokument, kontakta rätt personer och så vidare, för att sätta igång. Det är också att ha rätt information i huvudet för en viss uppgift som ju kan bestå av massor av delar. Ett tips vad gäller ångesttiden, som ju är nära besläktat till uppskjutarbeteendet, är att lura sig själv i positiv bemärkelse, och tänka: Jag jobbar med det i bara 10 minuter idag. Du ska se, ofta blir det mycket längre, och när du väl kommit igång rullar det på. Och för att slippa bli sen till exempelvis ett möte kan du ha som knep att sikta på att vara där 5 minuter för tidigt.
  4. Händelsestyrd är när inte du, utan omkringliggande omständigheter bestämmer vad du ska göra på dagarna. Du har ingen plan utan följer impulser, jobbar på volley. På företag kan det vara att du har ett uppdrag men ideligen blir avbruten av möten, frågor från kollegor, brandutryckningar.  Konsekvensen är att det inte blir mycket gjort. Unga människor blir lättare händelsestyrda än vuxna. Det beror på att människans frontallob inte är färdigutvecklad förrän hon är cirka 25 år. Frontalloben är den del av hjärnan som sköter impulskontroll, styr flykt- och försvarsreflexer och bygger på erfarenheter och minnen för exekutiva beslut. Att ha en plan är en bra idé. Ett enkelt tips: Skriv varje arbetsdag ned på en lapp vad du ska göra nästa dag.

 

Text: Johan Rapp

 

Läs hela artikeln här: https://www.motivation.se/innehall/se-upp-for-de-fyra-farorna/

https://www.bonnierforlagen.se/wp-content/uploads/2018/10/bli-hjarnsmart-kurs.pdf

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top