Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

DSDM Dynamic Systems Development Method

AGILA BEGREPP (DSDM) är ett annat exempel på en agil systemutvecklingsmetod. DSDM är baserad på metodiken Rapid Application Development (RAD) där prototyping ses viktigare än detaljerad planering. Metoden är också baserad på arbete i korta etapper med en nära kunddialog för att få fram affärssystem med rätt funktionalitet i rätt tid. Metoden utarbetades i början av 1990-talet och förvaltas av ett konsortium.

Inom DSDM finns kravhanteringsmetoden MoSCoW, som du kan studera på bilden.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top