Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Norr

 • 26feb

10:00 - 14:00


Plats
Malmfältens Folkhögskola


Projektnätverk norr är ett initiativ från våra medlemmar. Tanken är att skapa ett projektnätverk för människor som arbetar med projekt i norra Sverige och anordna träffar i Kiruna och Luleå fyra gånger per år. På träffarna delar man erfarenheter med varandra i form av seminarier och workshops.

Projektnätverket är tilgängligt för alla som är medlemmar i Svenskt Projektforum. För första besöket kräver vi inte medlemskap.

Nästa träff äger rum 26 februari 2015 i Kiruna

Agenda
09.30 – 10.00 – Mingel
10.00 – 10.15 – Inledning
10.15 – 11.15 – En tvåminutare
Var och en berättar kort om: Namn, Företag, Erfarenhet av projekt, Kort beskrivning av det senaste projektet som du deltagit i och vilken roll du haft. Dina tre nyckelord kring projekt.
11.15 – 11.30 – Förväntning av ett projektnätverk Hur gör vi det här så bra som möjligt, hur kan vi hjälpa till, vilka teman ska vi ha?
11.30 – 11.45 – TEMA: Vad är ett lyckat projekt? – Några olika perspektiv
11.45 – 12.00 – Jan Lundgren (LKAB) presenterar sin syn på ”Vad är ett lyckat projekt?
12:00 – 13:00 – Gemensam lunch
13.05 – 13.25 – Gruppdiskussion kring ”Vad är ett lyckat projekt?”.
13.30 – 13.50 – Återkoppling och diskussion
13.50 – 14.00 – Utvärdering och avslutning. Val av ämne/tema samt 3 st. föredragande inför nästa nätverksträff

  Förnamn (obligatoriskt)

  Efternamn (obligatoriskt)

  Företag

  Din e-post (obligatoriskt)

  Eventuell allergi


  Hur fick du reda på informationen om det här eventet?
  Via kollegawww.projektforum.seLinkedinNyhetsbrevProjektvärldenFacebook

  Jag är medlem och har betalt medlemsavgiften i Svenskt Projektforum   janej

  Bli medlem här

  Back To Top