Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Förbättra din projektförmåga med Svenskt Projektindex

Sedan 2010 har Baseline Management skapat ett Svenskt Projektindex (SPI) som mätt projektförmågan hos företag och organisationer i Sverige. Syftet är att ta fram nyckeltal för mognadsgraden i projektverksamheten för ett företag eller en bransch. Likt Svenskt Projektforum jobbar Svenskt Projektindex för ett bättre projektsverige.

Några företag och organisationer har varit med i flera år vilket har gett dem en ökad insikt om deras projektmognad, gett dem indikatorer på var de har sin förbättringspotential, samt hur de ska prioritera mellan projekten.

Ett exempel är Kungsbacka kommun, som var med redan 2013. Svenskt Projektindex indikerade vilka områden som har utvecklingspotential. Sedan dess har kommunen arbetat mer fokuserat med riskanalyser och nyttorealiseringsprocesser, samt utbildat sina anställda i Kungsbackas projektstyrningsmodell.

spi_2013-2014

Förändring av Svenskt Projektindex i olika branscher

SPI, Svenskt Projektindex, visar på en god utveckling av projektmognaden mellan 2013 och 2014. Diagrammet jämför förändringarna mellan olika typer av
organisationer.

Resultaten bygger på individuella svar i Baselines projektmognadsunderökning. Organisationerna som deltog 2014 var i stor utsträckning med 2013 vilket gör siffrorna jämförbara. En liten ökning beror oftast på att man startade på en hög projektmognadsnivå redan 2013.

Huddinge Kommun, LKAB och Swedish Match har redan svarat i år och fått egna rapporter. I slutet av maj 2015 hade fler personer svarat än under hela 2014. Baseline kommer att kunna leverera en preliminär rapport för SPI 2015 på Projektforum 2015 i höst.

Vill du och din organisation vara med och öka databasen och sedan få en jämförelse med landet eller branschen?

Gå till SPI 2015 (Svenskt Projektindex 2015)

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top