Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Governance för agila projekt

När vi talar om projekt är det vanligaste att vi utgår från projektledarens perspektiv. Vi gör djupdykningar i förstudier, planering, genomförande och avslut. En lika viktig faktor för projektens resultat är vem som har ansvar och ägarskap.

En bra projektägare tar de viktiga besluten och ser till att leda, styra och förvalta organisationens tillgångar, rutiner och processer. Något vi kallar Governance.

Brian Wernham, som arbetat som konsult för Storbritanniens regering, Förenta Nationerna och Världsbanken har skrivit flera böcker om agilitet och agila metoder för offentlig förvaltning. Han har gradvis glidit in på hur man använder ett agilt tankesätt även inom Governance.
– Det har gjorts mycket arbete på agila metoder och agil utveckling, men det har varit väldigt lite debatt kring Governance av agila projekt, säger Brian Wernham.

Det behöver finnas en bra projektstyrning från projektägaren såväl i vanliga projektsammanhang som i agila projekt och program. Först och främst är det beteendet som bör sättas i blickfånget.
– Ett agilt beteende börjar bli väldigt viktig på ledningsnivå, menar Brian Wernham. Anpassning och snabba beslut är nödvändiga med tanke på den snabbt föränderliga omvärlden och tekniken.

Agila team tar ett stort eget ansvar. Därför måste den agila projektägaren ha ett stort förtroende för teamet, samt vara lyhörd och flexibel för att lyckas. En kritisk faktor är att projektägaren förstår grundläggande agila principer och hur de sätter spår i organisationen.
– Fokus bör ligga på att arbeta stegvis och delegera alla beslut till lägsta möjliga nivå, förklarar Brian Wernham.

Om grundläggande planering utförs, samtidigt som flera vägar utforskas och hålls öppna till det sista kritiska momentet, kan ledningen skapa en bra agil strategi och kultur. Agila projekt är också i behov av kontroll. Traditionella mätmetoder och modeller som projektplaner, mervärdesanalyser, enkla aktivitetsrapporter och andra klassiska metoder är fortfarande grundläggande faktorer till att agila projekt lyckas.
– Men vi måste koncentrera oss på beteendet, mer än processerna, slår Brian Wernham fast. Om beteendet fortplantas i alla led, kommer det öka graden av effektiva tillämpningar och innovationer, samt minska risken med överplanerade projekt. Projekt som misslyckas gör det ofta på grund av missriktade ”big-bang” försök inom organisationen.

Agilt Governance är ännu i sin linda, men om vi ska sköta agila projekt och program på ett effektivt sätt måste vi hitta strukturer och grundläggande parametrar för ägande, kontroll, ansvar och styrning.

Text: Claes Nordling

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top