Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Hur tränar vi på ”Project Excellence”?

Svenskt Projektforum / IPMA Sweden vidareutvecklar verktyget Project Excellence Preparation (PEP) för att facilitera systematisk förbättring av pågående projekt. Vid vår senaste nätverksträff för PEP assessorer delade Mats Hägglund med sig av de praktiska erfarenheter Vattenfall har gjort genom att arbeta med Project Excellence. Detta skapade ett tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan olika brancher och typer av projekt och inspirerade till att starta nya PEP piloter som vi kan utvärdera vid nästa mötestillfälle i slutet av maj.

På bilden framgår även den faciliteringsmetod som nätverket använder (Theory U) för att medvetandegöra vår kärngrupps förmåga att via ett antal prototyper förbättra de verktyg, metoder och processer som skapar förutsättningar för  projektframgång. Slutsatsen av gårdagens möte är att det vi tränar på blir vi också bättre på. Med andra ord varje gång vi tillsammans fokuserar på vad som är project excellence inom våra respektive område skapar vi inte bara positiva energier utan blir också mer professionella i en ständig förbättringsresa.

Erik Månsson

Head of Project Excellence och Vice Ordförande

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top