PPS Steg 1 – grundläggande projektstyrning

Deltagarna är rustade att framgångsrikt hantera större och mindre projekt. De har kunskaper om beslutsprocess, begrepp, roller och färdigheter i PPS. De har diskuterat egna och andras erfarenheter av projektstyrning.

Utbildningslängd och metod
Utbildningens längd
3 dagar
Utbildningstimmar
26 timmar
Andel handledarledd utbildningstid
96%
Andel självstudier under utbildningen
4%
Utbildningens innehåll (andel av tiden)
Projektmetod
100%
Beteende och Ledarskap
Kompetensnivå (skala 3-6)
Förkunskapsnivå
3
Mål för kompetens inom projektmetod
3,4
Mål för kompetensnivå inom beteende
Projektmetod Andel av total
utbildningstid
Täckning av IPMA:s
kompetenselement
Planera projektledningen 18% 86%
Organisera projektets ledningsfaser 22% 77%
Utöva övergripande projektledning 33% 81%
Utöva operativ projektledning 16% 68%
Samordning mellan organisation och dess projekt 11% 32%
Totalt 100% 69%
Beteende och ledarskap Andel av total
utbildningstid
Täckning av IPMA:s
kompetenselement
Utveckla förtroende
Hantera relationer
Främja dynamik
Totalt

Till Tieto PPS kurser