skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

PPS Steg 1 – grundläggande projektstyrning

Deltagarna är rustade att framgångsrikt hantera större och mindre projekt. De har kunskaper om beslutsprocess, begrepp, roller och färdigheter i PPS. De har diskuterat egna och andras erfarenheter av projektstyrning.

Utbildningslängd och metod
Utbildningens längd
3 dagar
Utbildningstimmar
26 timmar
Andel handledarledd utbildningstid
96%
Andel självstudier under utbildningen
4%
Utbildningens innehåll (andel av tiden)
Perspective
37%
People
5%
Practice
58%
Täckning av IPMA's kompetenselement (per område)
Perspective
40%
People
5%
Practice
70%

Perspective handlar strategier och mål, hur projektet påverkas av eller påverkar omgivande faktorer såsom modell för styrning, standarder, intressenter, värderingar och kulturella faktorer.
People består av de personliga och sociala kompetenser som krävs för att framgångsrikt delta i eller leda ett projekt, program eller portfölj, exemepelvis ledarskpa, självinsikt etc
Practice består av kompetenser avseende metoder, verktyg och tekniker som används i projekt, program eller portföljer för att förverkliga framgång.

Till Tieto PPS kurser

Back To Top