Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

ISO 21500: ny global standard för projektledning

  • Svenskt Projektforum
  • Artikel

ISO 21500: Vägledning för projektledning – Begrepp och processer är nu publicerad på engelska. Svensk översättning väntas under våren 2013 – och fler standarder är att vänta.

– Det här området har präglats av att alla hittat på sina egna lösningar. Om standarden används kan vi få ordning på den breda floran av modeller och metoder, säger Torben Grut, R & D Manager Semcon samt ordförande i den svenska arbetsgruppen, i ett pressmeddelande från SIS – Swedish Standards Institute.

Han menar även att den nya standarden förutom att hjälpa beställare och leverantörer, även kan få positiva samhällsekonomiska effekter med tanke på allt mer arbete sker i projektform.

Standarden detaljreglerar inte hur projekt ska bedrivas, men den skapar en gemensam utgångspunkt för alla som är inblandade i projekt. Utgångspunkten är bland annat en gemensam terminologi.

– Det är en bred standard som kan användas både av små och stora företag, myndigheter och organisationer, säger Helene Edmark, projektledare på SIS, i pressmeddelandet.

Fler standarder att vänta

Flera nya internationella standardiseringsprojekt inom projekthantering är på gång. Exempelvis inom områden som Portfolio management, Project governance, Terminology och Program management.

IPMA med i processen

ISO 21500 har arbetats fram av experter i 33 länder och i innehållet ingår exempelvis definitioner av begrepp och processer som har med projekt och projektledning att göra. Utöver detta har internationella branschorganisationer som IPMA (International Project Management Association) varit med och bidragit med sin syn på innehållet.

ISO21500 i engelsk version

För mer information:

  • Anders Sandberg, Trafikverket, anders.sandberg@trafikverket.se, 070-662 20 58
  • Håkan Sjöholm, hakan@sjoholm.info, 070-624 62 42
  • Torben Grut, R&D Manager Semcon, torben.grut@semcon.com, 073-684 07 58
  • Helene Edmark, projektledare SIS, helene.edmark@sis.se, 08-555 520 54
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top