Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

ISO konferens i Tällberg

  • Svenskt Projektforum
  • IPMA

Den 9–13 september 2013 samlades cirka 90 projektledningsexperter från 20 länder i Tällberg i Dalarna för ett möte i ISO Technical Committee/TC 258, Project, Programme and Portfolio Management.

Dalarna bjöd på ett ovanligt varmt sensommarväder, vackra vyer och branta backar. Miljön var bästa tänkbara för en veckas internationellt samarbete. Delegationerna utgjordes av en till fem personer (utom den svenska som var tio stycken) från bland annat USA, Ryssland, Brasilien, Sydafrika, Kamerun, Japan och flera europeiska länder. Förutom de olika länders delegationer så kan internationella organisationer också delta i mötena, dock utan rösträtt. Till denna kommitté är två organisationer knutna: PMI och IPMA.

Båda har också bidragit med sin dokumentation som input till standarden som nu är klar: ISO 21500. Michael Young från Australien, IPMA Research Board, deltog. Han tycker det är särskilt värdefullt att så många länder samarbetar, så att man upptäcker olika sätt att arbeta i olika kulturer.
– Ord som används i projekt, portföljer och program kan betyda olika saker i olika länder, säger han. Han menar att ISO 21500 är en bra plattform för utveckling inom projektområdet som får stor påverkan på alla IPMA-dokument.

Standarden ISO 21500 (Guidance on Project Management) godkändes i fjol genom omröstning av 30 länder. Den tillhör nu storsäljarna av ISO-standarder, på femte plats efter bland annat de tre välkända standarderna för kvalitet, miljö och informationssäkerhet. Den svenska översättningen, SIS-ISO 21500:2012 kom ut på marknaden i september och finns på SIS hemsida.

Kommittén fortsätter utveckla dokument för att främja effektiviteten i projekt. Längst har arbetet kommit med Guidance on Project and Programme Portfolio Management. Där finns en text som alla delegationer ska lämna synpunkter på under hösten.

Nu har en arbetsgrupp startat för Programme Management och en annan för Vocabulary. Det finns även en ”Study Group” för Governance som kommer att övergå i ”Working Group” när de formulerat omfattningen (scope) för en sådan standard. Sverige har representanter i alla grupper.

Varje person deltar som SME (Subject Matter Expert), vilket innebär att man inte måste förankra sina ståndpunkter i landets delegation. Istället arbetar man fram utkast som alla länder får lämna synpunkter på och sedan rösta om i flera steg, innan man till slut har en färdig version. Arbetet syftar till konsensus, det vill säga att ingen ska ha starka invändningar mot formuleringarna. I den svenska delegationen finns representanter från näringslivet samt statliga verk och bolag.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top