Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

– Jag har vässat mina verktyg

Som certifierad projektledare får du större självförtroende och bättre självkännedom, vilket resulterar att du stärks i din roll som projektledare. Det intygar Tobias Emilsson, IT-konsult och projektledare med specialisering på affärssystem.

Tobias Emilsson arbetar på UDK, Umeå Datakonsulter med affärssystemet Movex/M3. Kunderna finns inom alla branscher och alla storlekar. Mest känd är nog LKAB, men det finns flera inom industri och handel. UDK har 60 anställda, där 20 personer arbetar med affärssystem. Tobias har arbetat som projektledare på UDK sedan 2011.

– För att arbeta som projektledare måste du kunna lite om mycket. Det är viktigt att vara förtrogen med vad systemet kan erbjuda, säger Tobias. Man måste förstå helheten. Det vi gör spänner över flera kompetensområden och som projektledare måste jag veta vilken kompetens som behövs var och när. På vårt företag finns alla tänkbara specialister, så det gäller att ta in rätt folk på rätt plats.

Projekten spänner över olika tidsrymder. Vissa projekt pågår i flera år, utvecklas och förändras under tiden. Andra är mer specifika och tidsbestämda. UDK har en egen projektmetodik som utvecklas kontinuerligt. Företaget är mån om att projektledarna får det stöd och den utbildning de behöver för att kunna utvecklas.

Det var en sådan projektledarutbildning som ledde till att Tobias certifierade sig hösten 2014. Utbildningen utgjorde startskottet för att projektledarna ska gå vidare med certifiering. Tobias företag erbjöd projektledarna att bli IPMA-certifierade om de var intresserade, på den nivå de själva ville. Många nappade på erbjudandet och Tobias och en kollega gick direkt in på B-nivån. Andra valde C-nivån.

– Processen började på en gång, berättar Tobias. Jag hade ingen erfarenhet av detta från tidigare, så det var ganska tufft, men mycket givande. Företaget har verkligen backat upp oss hela tiden.

På UDK resonerar man så att certifieringen bidrar till att man får bättre projektledare. Dessutom är det vanligare numera att kunderna ställer kravet att projektledarna är certifierade. Genom certifieringen kan man verifiera projektledarnas förmågor på ett objektivt sätt. Certifiering ökar kompetensen och det säkerställer leveranserna.
– För min egen del var det att gå igenom den här processen som var själva drivkraften, säger Tobias. Alla vill ju veta var de står. Jag menar att jag egentligen har arbetat i många år ”utan att veta om jag kan det”. Jag vet att jag är bra på att samarbeta med andra människor och jag vet att jag har lätt att få med mig folk, men jag visste egentligen inte varför.

Projektledning är en färdighet som sällan ingår i någon högre utbildning. Det är något som du tillgodogör dig genom arbetslivserfarenhet. Och då är det viktigt att fånga upp vad det är som gör att du är en bra projektledare, vilka sidor som är mindre bra och hur du kan utveckla dessa.

– Den svåra, men nyttiga biten i det här har varit beteendedelen, förklarar Tobias. Genom att komma till insikt om ens starka och svaga sidor kan man börja arbeta med sig själv. Det är en jobbig del, men det är mycket utvecklande.

– Metodik har inte varit min starka sida, men nu reflekterar jag över frågor om metodikval på ett helt annat sätt. Det har varit mycket värdefullt att gå igenom de här självutvärderingsmomenten.

Tobias menar att självkännedomen gör att man lättare inser inom vilka områden man behöver ta in hjälp, eller vad man kan behöva arbeta vidare på. Han har redan sett metoder som han kan använda, som han tidigare inte reflekterat över.
– Jag har vässat mina verktyg, kan man säga, konstaterar Tobias. På det hela taget har jag blivit tryggare i min ledarroll som projektledare.

Att arbeta som projektledare med uppdrag som har olika strukturer innebär att man får hoppa mellan olika roller, ibland är man renodlad projektledare, ibland arbetar man rent operativt, ibland är det en blandning. Då gäller det att hålla rätt på ansvar, gränser och inte tappa bort sig.
– Jag kan verkligen rekommendera att certifiera sig, säger Tobias. Men ett par saker ska man ha klart för sig. Det tar tid och det är bra att det gör det, för det är en process, som du måste gå igenom. Om du har med sig en kollega som går igenom certifieringen samtidigt är det en oerhört stor hjälp. I alla fall var det varit det för mig.

Tobias pekar också på att IT-branschen kanske är lite speciell, eftersom man hela tiden har så mycket att göra. Det finns sällan tid till eftertanke och reflektioner. Men det är väldigt värdefullt att ställa frågor till sig själv, frågor som man annars aldrig skulle ha ställt.

För att certifiera sig ställs vissa krav för att bli antagen. Det handlar bland annat om erfarenhet och ansvar. Tobias tycker det är bra, annars skulle man inte klara processen. Och eftersom det finns olika nivåer är det inget problem att gå in på en nivå som känns rätt.

UDK planerar att alla deras projektledare ska certifieras den närmaste tiden. Tobias har utsetts till ansvarig för en grupp av projektledare. Man träffas fyra gånger om året och går igenom särskilda behov och möjligheter att vidareutvecklas i projektledarrollen. Det kan vara både utbildningar och certifieringar.

Själv tänker Tobias hålla upprätthålla certifieringen och recertifiera sig i framtiden.
– Det är klart att man vill hålla certifieringen vid liv på ett professionellt sätt, avslutar han.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top