Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Kunskapsåterföring ger fler lyckade projekt

PROJEKTVERKTYGSDAGEN Constance Kampf arbetar på Århus universitet och forskar på hur kunskap hanteras och tas tillvara på, inom projekt och organisationer. Vi har bjudit in henne till Projektverktygsdagen för att berätta om hur kunskap och erfarenheter kommuniceras i olika projekt och hur man kan länka ihop en organisations och ett projekts kulturella resurser och arbeten. Något som kan förändra dem på ett rätt fundamentalt sätt.

Constance kom till Danmark efter det hon avslutat sin Ph.D. i teknisk kommunikation på University of Minnesota. Hon började dock sina studier för att bli civilingenjör.
– Under min ingenjörsutbildning blev jag mer och mer intresserad av språk och retorik vilket ledde mig i en ny riktning. För att kunna arbeta effektivt som teknisk skribent insåg jag hur viktigt det var med projektledning och att bli inblandad i ett tidigt stadium, så att kommunikationen blir en integrerad del i projektprocessen.

Hon menar att hennes forskning leder till nya idéer för kommunikationsverktyg för projektledning, som kommer hjälpa organisationer att göra projekten effektivare och bättre. När kommunikationsprocesserna är formaliserade och används på rätt sätt kan både projekten och organisationerna förändras.
– Jag har nyligen utbildat mig för att bli assessor för IPMA-certifieringar och jag blev glatt överraskad över hur många av kriterierna för lyckade projekt var kopplade till just kommunikation, säger hon.

Vilka verktyg kan du rekommendera för projektkommunikation?
– Baserat på mitt arbete att integrera kunskapsöverföring med projektledning ser jag behovet av ett verktyg som dokumenterar användandet av kunskapsöverföring inom uppstart, planering, genomförande och avslut.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top