Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Ledarskap och Projekthanterings Projektledarprogram

Utbildningen riktar sig till alla nivåer och alla branscher. Vi lär ut grunderna i projektarbete och ledarskap. Vi går teoretiskt och praktiskt igenom alla verktyg som behövs för att kunna certifiera sig enligt IPMA D,C och B.

Utbildningslängd och metod
Utbildningens längd
16 veckor
Utbildningstimmar
138 timmar
Andel handledarledd utbildningstid
54%
Andel självstudier under utbildningen
46%
Utbildningens innehåll (andel av tiden)
Perspective
7%
People
46%
Practice
47%
Täckning av IPMA's kompetenselement (per område)
Perspective
89%
People
90%
Practice
92%

Perspective handlar strategier och mål, hur projektet påverkas av eller påverkar omgivande faktorer såsom modell för styrning, standarder, intressenter, värderingar och kulturella faktorer.
People består av de personliga och sociala kompetenser som krävs för att framgångsrikt delta i eller leda ett projekt, program eller portfölj, exemepelvis ledarskpa, självinsikt etc
Practice består av kompetenser avseende metoder, verktyg och tekniker som används i projekt, program eller portföljer för att förverkliga framgång.

Läs mer om Ledarskap och Projekthantering

Back To Top