Ledarskap och Projekthanterings Projektledarprogram

Utbildningen riktar sig till alla nivåer och alla branscher. Vi lär ut grunderna i projektarbete och ledarskap. Vi går teoretiskt och praktiskt igenom alla verktyg som behövs för att kunna certifiera sig enligt IPMA D,C och B.

Utbildningslängd och metod
Utbildningens längd
16 veckor
Utbildningstimmar
138 timmar
Andel handledarledd utbildningstid
54%
Andel självstudier under utbildningen
46%
Utbildningens innehåll (andel av tiden)
Projektmetod
59%
Beteende och Ledarskap
41%
Kompetensnivå (skala 3-6)
Förkunskapsnivå
Mål för kompetens inom projektmetod
3,6
Mål för kompetensnivå inom beteende
3,9

Läs mer om Ledarskap och Projekthantering