Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Ln4 Solutions

Partnerinlägg – Ln4 Solutions
Projektkontorets primära uppgift är att säkerställa allt metadata avseende styrningen av projekt. Detta innebär bland annat att föreskriva en projektmodell så att alla projekt synliggörs och redovisas på samma sätt. Styrkan med en projektmodell är att den definierar vilka data som ska redovisas och ger stöd för att gradvis skapa en projektplan genom att använda mallar. En viktig uppgift är också att redovisa och koordinera resurser och beläggning. Ln4 Solution AB erbjuder en molntjänst som innebär en komplett projektkontorsfunktion. Molntjänsten kan integrera och digitalisera de flesta projektmodeller så att dokumentmallarna utgör en del av användargränssnittet. Det innebär att projektplanen skapas när projektmodellen används. I dagsläget stöds PPS, PRINCE2 och Ln4™ Solutions for Teamwork®. Molntjänsten har även fullt stöd för SAFe och planering av Portföljer med Team och Story Points med tillämpning av Velocity och värdebaserad agil prioritering.Molntjänsten möjliggör ett obemannat projektkontor där all informationshantering sköts av de som har rollerna: Projektledare, Portföljägare, Beställare, Linjechef/beläggningsansvarig och Medarbetaren för egen planering av deltagandet i projekt. Kan man ha obemannade livsmedelsbutiker så kan man ha delegerad styrning och egenledning i projekt. DoIT yourself är ledordet vid all digitalisering.Ln4 Solutions AB erbjuder även en SaaS tjänst som PT till projektledare och tillhandahåller en instruktör digitalt med en utarbetad strategi med tillhörande projektverktyg i molnet. Denna PT är också en coach och examinator för det diplom som utfärdas när projektledaren har uppnått kunskap och färdighet att styra projekt digitalt. Genom att använda Ln4 Solutions PT och molntjänsten bortfaller behovet av övriga utbildningar i projektstyrning – även vid agil transformation. 

Vill du veta mer kan du kontakta oss på info@ln4solutions.com

 
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top