Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Möt vår ordförande

 

Björn Sennerfors är ny ordförande för Svenskt Projektforum sedan årsmötet i april. Björn är 49 år och är verksam som VD på Saitec Engineering, ett teknikkonsultföretag inom transport och anläggning. Björn har bred erfarenhet från både internationella projekt och projekt i Sverige.

Mitt arbete har alltid varit centrerat runt projekt och det har väckt mitt intresse för projekt som arbetsform. I min nuvarande tjänst arbetar jag mycket med projektportföljfrågor och projektstyrningsfrågor. Det är en nyckelfråga att tidigt i projekten fånga upp förväntningar och kravställningar genom ett systematiskt arbete. Det hjälper projekten framåt och mot uppställda mål.

Min vision för Svenskt Projektforum är att arbeta för att främja projekt som arbetsform och att bidra till att fler projektledare och organisationer kvalitetssäkrar sitt arbete. Projektet, individen och organisationen utgör grundläggande hörnstenar i organisationer som driver projekt och är viktiga för att få en helhetssyn och därmed kunna bidra i längden till effektivare och mer lönsamma projekt.

Jag skulle vilja passa på att slå ett slag för certifiering av organisationer enligt IPMA Delta vilket är ett utomordentligt bra verktyg inför förbättringsarbetet inom organisationen. Våga ta steget som SKB tagit, men märk väl att IPMA Delta inte bara är för stora organisationer utan är fullt tillämpbart i mindre företag och organisationer med 10 anställda eller fler som vill förbättra sin projektmiljö. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Som ordförande för Svenskt Projektforum vill jag även fortsätta att driva arbetet inom föreningen med att erbjuda möjligheter för kunskapsutbyte för våra medlemmar. Det är en viktig källa för förbättring och utveckling. Låt oss alla vara delaktiga här och bidra till ett bättre projektsverige!

 

//Björn Sennerfors

Ordförande för Svenskt Projektforum

 

 

 

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top