Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Nu ska projekten lära och förbättra sig själva


Luleå Tekniska Universitet (LTU) genomförde en initial studie år 2011 med fokus på ständiga förbättringar inom några projektintensiva företag. I studien framkom att ett kontinuerligt förbättringsarbete och en lärande organisation är viktigt för att uppnå en effektiv projektverksamhet, men att detta är svårt att uppnå i praktiken. En genomförd litteraturstudie bekräftade de empiriska resultaten och visade samtidigt på att forskning inom området är begränsat.

Olika metoder och verktyg för att stödja lärande och förbättringsarbete är mestadels kopplade till enskilda projekt, inte en projektbaserad verksamhet som sådan. Resultaten från studien väckte frågan om hur projektarbete skulle kunna bedrivas för att skapa bättre förutsättningar för lärande och förbättringsarbete inom en projektverksamhet.

För att försöka besvara frågan har ett forskningsprojekt startats vid LTU, finansierat av Hjalmar Lundbom Research Center (HLRC), i samarbete med LKAB. Målet är att utveckla och införa ett processbaserat arbetssätt i projektverksamheten, som grund för en helhetssyn i avseende på kontinuerligt och effektivt förbättringsarbete.

Ingående delstudier kommer bland annat att fokusera på mätning och uppföljning av effektivt projektgenomförande, tillämpning av processorientering inom en projektverksamhet, ledningsprinciper och stödsystem som främjar lärande och förbättringsarbete.

Forskningsresultaten ska införas, mätas och utvärderas inom ramen för LKAB:s projektverksamhet, med fokus på projektmognad och -effektivitet. Jämförelser med andra projektbaserade organisationer kommer också att göras.

Förhoppningen är att projektet ska leda till ökad kunskap inom området och ge svar på hur projektbaserade verksamheter ska kunna bedrivas mer effektivt, med ökad förståelse för lärande inom och mellan olika projekt. En lärande organisation möjliggör en effektivare projektverksamhet genom att till exempel rotorsaker åtgärdas och positiva exempel spridas till övriga projekt.

Forskningsprojektet kommer att pågå under perioden 2013–2018. Erik Sundqvist är nybliven doktorand i kvalitetsteknik på LTU och kommer att genomföra de olika aktiviteterna i projektet. En del av aktiviteterna kommer att genomföras i form av seniorforskning, då med fokus på projektmognadsmätning och stödsystem. Resultaten av studien kommer att presenteras kontinuerligt i form av rapporter och artiklar, samt slutligen i en doktorsavhandling.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top