Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

CANEA – ett kunskapsföretag som levererar

Vi lever i en snabbt föränderlig värld där det ständigt ställs nya krav på en organisation. CANEAs filosofi är att ge dig de strategier, system, arbetssätt och kompetens som både skapar förutsättningar och säkerställer bästa resultat – som verkligen varar!

Vi erbjuder grund- och fördjupningsutbildningar inom projektledning, projektstyrning och ledarskap som ger dig nödvändiga kunskaper för att effektivt driva projekt i din organisation.

Projekt drivs för att i slutänden skapa en viss nytta. För att nå nyttan behöver alla förändringar och utvecklingssatsningar hanteras på ett strukturerat sätt. CANEAs konsulter är specialister på att gå från tanke till framgångsrikt genomförande i komplexa organisationer. Därför blir nyttorna förverkligade.

Vi på CANEA har levererat effektiva IT-lösningar för att skapa ökad lönsamhet och nöjdare kunder åt våra uppdragsgivare sedan 1997. CANEA levererar projektverktyget CANEA Project där du kan optimera projektportföljerna och maximera nyttan av alla de investeringar som görs i projekt och strategiska initiativ.

Bland våra kunder finns E.ON, Västra Götalandsregionen, LKAB, Kinnarps, VIKO Panasonic, MTR

 

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att lyckas med dina projekt – varje gång!

www.canea.se

www.canea.com

www.canea.dk

Back To Top