Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Sweco – Transforming society together

 Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 18 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa.

www.sweco.se

Spännande projekt

Sweco har bland annat valts ut av Trafikverket för att utforma en delsträcka i Ostlänken som blir Sveriges första höghastighetsjärnväg. Uppdraget innebär att Sweco ska planera och projektera en drygt fyra mil lång sträcka höghastighetsjärnväg i Östergötland, bland annat genom centrala Norrköping.

Den nya stambanan mellan Hässleholm och Lund ska ge ökad kapacitet och främja snabba och hållbara resor och transporter, men byggnation av en järnvägsanläggning ger också en klimatpåverkan och det är därför av största vikt att denna blir så låg som möjligt. Genom att undersöka alternativa sträckningar och göra klimatberäkningar på teoretiska anläggningar kan Swecos experter tidigt identifiera problemområden och riskfaktorer som innebär klimatpåverkande utsläpp. Exempelvis kan en korsning med en väg eller ett vattendrag kräva stora konstruktioner för att möjliggöra att tågen ska kunna passera. Genom att klä olika alternativ med klimatdata, baserat på de specifika geografiska förutsättningarna på platsen, har Swecos experter kunnat sätta valutan koldioxidekvivalenter på de olika lokaliseringsalternativen och på så sätt bidra med en viktig pusselbit i beslutsunderlaget.

Och om tio år kopplas Nacka och T-centralen samman med 11 kilometer ny tunnelbana, den största satsningen på Stockholms tunnelbana i modern tid. Den nya sträckan kommer att gå genom urberget under Saltsjön och en av stationerna kommer ligga så djupt som 100 meter under marken. I uppdraget ingår bland annat att ta fram systemhandlingar, järnvägsplaner, bygghandlingar och miljökonsekvensbeskrivningar för sträckan. Utformning av sju stationer ingår också i uppdraget.

https://www.sweco.se/projekt/?scroll-to=showroom-top&filter=20

Möt våra medarbetare

Tillsammans är vi Sweco och vi blir bättre tillsammans. Vi har styrkan av att vara många men där varje medarbetare kan driva förändring och leda sin egen utveckling. Som konsult hos oss får du vara en del av en organisation som är i ständig rörelse och som tillsammans med våra kunder anpassar sig till ny teknik och hittar nya sätt att lösa saker på.

På Sweco Sverige är vi 6000 medarbetare som respekterar varandras olikheter och lär oss av varandra. Hos oss får alla utrymme och möjlighet att ta beslut och göra skillnad.

https://www.sweco.se/karriar/mot-vara-medarbetare/

https://www.sweco.se/karriar/lediga-tjanster/

Back To Top