Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

PPS – ett komplett stöd för projekt- och förbättringsarbete

 

 

PPS ger ett komplett stöd för projektarbetet och fungerar för såväl små som stora projekt och initiativ.  Modellen innehåller färdiga beskrivningar för projekt, program och portföljer. En av PPS största styrkor är den kund- och marknadsdrivna utvecklingen av modell, tjänster, utbildningar och verktyg. Kunden är och har alltid varit i centrum för PPS.. Detta är en starkt bidragande orsak till att PPS är en av de mest använda projektmodellerna i Norden. Vi tar fram långsiktiga hållbara lösningar med projektverksamhetens framtida behov som utgångspunkt.

PPS erbjuder

  • Utbildningar –  för alla roller som bidrar till effektivt förbättringsarbete
  • Konsulter – med lång och bred erfarenhet
  • Modell –  helhetslösning för att ta fram resultat som bidrar till nytta

 

www.tietoevry.com/se/pps

Back To Top