skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Tieto-PPS – Komplett stöd för projektarbete

 

PPS ger ett komplett stöd för projektarbetet. Modellen fungerar för såväl små som stora projekt och innehåller färdiga beskrivningar för projekt, program och portföljer.En av PPS största styrkor är att utvecklingen av modell, tjänster, utbildningar och verktyg är kunddriven. Våra kunders idéer och krav tillsammans med PPS samlade kompetens och erfarenhet utgör plattformen för vårt kontinuerliga utvecklingsarbete. Detta har starkt bidragit till att PPS är en av de mest använda projektmodellerna i Skandinavien. Vi tar fram långsiktiga hållbara lösningar med projektverksamhetens framtida behov som utgångspunkt.

www.tieto.se/pps

Back To Top