Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Popcornhjärnan

Begreppet ”popcornhjärna” grundar sig i en teori om att våra hjärnor alltid strävar efter mesta möjliga välmående till minsta möjliga energikostnad. Tex kan den smarta telefonen kan sysselsätta oss i timmar utan att vi behöver engagera oss i mänskliga relationer och annat som kan upplevas som jobbigt. Vår hjärna har inte utvecklats i samma takt som det högteknologiska samhälle vi lever i. Vår hjärna är i princip identiskt med hjärnan hos Cro Magnonmänniskan – dvs 40.000 år gammal.

Våra förfäder behövde vara alerta för att snabbt reagera på faror och att vara lättdistraherad var en förutsättning för att överleva. En popcornhjärna var toppen att ha för tusentals år sedan men blir eventuellt en sårbarhet i vårt samhälle.

De vetenskapliga beläggen för tesen om popcornhjärna ifrågasätts och en stor brittisk undersökning visar tvärtom att upp till 2,5 timmes mobilanvändning per dag snarare förhöjer det psykiska välbefinnandet då vi känner oss mer informerade och kan ha kontakt med våra vänner på ett enkelt sätt.

Men kanske kan och bör vi anamma lite mer av våra förfäders livsstil?

  • Att vara närvarande i nuet och läsa av andra människor IRL istället för digitalt.
  • Att vara mer i naturen. Naturen har en lugnande och återhämtande effekt på hjärnan. Särskilt hippocampus, som står för bland annat minne och inlärning, mår bra av t ex en skogspromenad.
  • Att sova när det är natt och vara vaken när det är dag ger stabilitet för dygnsrytmen och kroppsklockan vilket ger vinster både för den fysiska och den psykiska hälsan.

 

 

 

Referens:

Martin et al. ”Decreases in psychological well-being among American adolescents after 2012 and links to screen time during the rise of smartphone technology”. http://dx.doi.org/10.1037/emo0000403.

Przybylski et al. ”A Large-Scale Test of the Goldilocks Hypothesis: Quantifying the Relations Between Digital-Screen Use and the Mental Well-Being of Adolescents” https://doi.org/10.1177/0956797616678438.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

pia.lundgren@projektforum.se

Back To Top